Konzervativní křesťané v USA skutečně věří, že LGBT jsou útokem na jejich náboženství, ukázala studie

Konzervativní křesťané v USA skutečně věří, že pokrok v oblasti práv LGBT je útokem na jejich náboženství, ukázala studie.

Konzervativní křesťané v USA skutečně věří, že pokrok v oblasti práv a zastoupení LGBT je útokem na jejich náboženství, ukázala studie vědců z Washingtonské univerzity v St. Louis. Vědci svá zjištění publikovali v časopise Journal of Personality and Social Psychology. 

„Diverzita v kolektivu působí pozitivně na kreativitu týmu,“ říká majitelka firmy, která se zabývá také transplantací vlasů10. 9. 2021

Výzkumníci po dobu tří let zjišťovali přesvědčení křesťanů ve vztahu k LGBT lidem. Zkoumáno bylo přibližně dva tisíce sebeidentifikovaných, heterosexuálních a převážně bílých křesťanských Američanů. Vědci zjistili, že konzervativní křesťané mají tendence věřit, že zvýšená tolerance vůči LGBT lidem vede ke větší míře zaujatosti vůči křesťanům. V sekci studie, kdy se měli křesťané zamyslet nad svými náboženskými hodnotami, naznačovali ve zvýšené míře konflikt s LGBT lidmi. Podle výzkumníků dotazovaní křesťané často vycházeli spíše ze symbolických hrozeb než z realistických. Bylo také zjištěno, že v postoji křesťanů k LGBT lidem mají velký vliv instituce, například církve. 

„Mnoho křesťanů se začalo vnímat jako stranu poražených kulturních válek. Křesťané cítí, že Amerika, kde je manželství osob stejného pohlaví legální, je taková, nad kterou ztratili kontrolu a jsou nyní oběťmi. To je obzvláště časté mezi konzervativními křesťany, kteří také častěji věří, že křesťanství je určujícím rysem toho, že jsou Američané. V důsledku toho se považují za v rozporu s jednotlivci LGBT+, u nichž zaznamenáváme rostoucí sociální vliv,“ uvedla hlavní výzkumnice a docentka psychologických věd Clara Wilkins. O studii informoval web Pink News

Zdroj: Pink News