Skotská vláda zveřejnila nové pokyny k podpoře transgender dětí ve školách

Skotská vláda zveřejnila nové pokyny ohledně podpory transgender dětí na tamních školách. Mají omezit diskriminaci a šikanu, s níž se trans chlapci a dívky na skotských školách potýkají.

Skotská vláda zveřejnila nové pokyny ohledně podpory transgender dětí na tamních školách. Schválené normy mají podpořit vytvoření bezpečného prostoru pro trans dívky a chlapce na skotských školách. Informoval o tom web BBC News.

„Žurnalistika není zločin.“ V Moskvě protestovali novináři proti omezení nezávislé televize, byli zadrženi23. 8. 2021

„Žáci jsou šťastnější a ve škole se naučí více, když se cítí bezpečně, respektováni a přijati. Víme, že transgender mladí lidé mohou ve školách čelit mnoha problémům a že učitelé a zaměstnanci musí mít dovednosti, které jim pomohou podpořit jejich duševní, fyzické a emocionální zdraví. Tyto pokyny nastiňují, jak mohou školy podporovat transgender mladé lidi a současně zajistit, aby byla plně respektována práva všech žáků,“ uvedla tajemnice skotské vlády pro školství Shirley-Anne Somerville. Nově schválené pokyny přivítala ředitelka organizace LGBT Youth Scotland Mhairi Crawford. „Náš výzkum ukazuje, že škola je místo, kde jsou mladí trans lidé nejvíce diskriminováni, a to je třeba řešit,“ uvedla.

„Učitelé a vedení škol nám často říkají, že jim chybí znalosti a sebevědomí, aby mohli účinně podporovat mladé trans lidi. Tyto pokyny povedou zaměstnance školy k tomu, jak co nejvíce zlepšit život mladých trans lidí a umožnit jim uspět.“ Pokyny obsahují „příklady ze skutečného života“ a rady k široké škále problémů, s nimiž se transgender žáci potýkají, včetně šikany, bezpečnosti a soukromí. Ve Skotsku došlo v poslední době v oblasti rovnoprávnosti LGBT lidí k velkému pokroku, v minulých letech obdrželo status evropské země s nejvyšším standarden života LGBT komunity. Ještě na přelomu století přitom byla jedna ze zemí Spojeného království známa jako jedna z nejhomofobnějších a platil tu například zákon, který zakazoval podporu homosexuality. Definitivní zlom přišel v roce 2014, kdy země přijala stejnopohlavní manželství.

Zdroj: BBC News, Vojtěch Petrů