I vzdělávání může být pestré. Ve Skotsku se zaměří na dospívající drag queens, v Pákistánu na trans lidi. Co bude předmětem výuky?

Systém institucionalizovaného vzdělávání je samozřejmě různý vzhledem k jednotlivým zemím, minimálně vyučované předměty ale obvykle staví na obdobném základu. S postupem moderních technologií se však u nás více hovoří např. o potřebě vzdělávací systém inovovat tak, aby reflektoval požadavky doby – a to např. prostřednictvím mediální výchovy a také IT kurzů. Poměrně intenzivní diskuse se však vedou také ohledně různých podob sexuální výchovy, která je prozatím i v našich podmínkách (pro studenty/ky) víceméně kuriozitou. V okolních zemích (Polsku, Maďarsku…) je pak sexuální výchova přímo nežádoucí. To ve Skotsku a Pákistánu se ale vydali úplně jinou cestou…

Učit se rodný jazyk, matematiku, základy přírodních věd, ale i předměty ryze humanitní, to dnes považujeme za standard. Ovšem tzv. kurikulum, tedy formální obsah vzdělávání a jeho cíle, se poměrně dlouho nijak nezměnilo. Zejména sexuální výchova pak platí k oblastem ryze přehlíženým, a to navzdory své nezpochybnitelné důležitosti – bohužel však nepanuje shoda v tom jak a co přesně by se v daném kontextu vůbec mělo vyučovat a např. rozmanitost lidské sexuality a také genderového vyjádření je stále, i ve 21. století, tématem přinejmenším kontroverzním. Na druhou stranu jsou již i země, kde se rozhodli stereotypy zbourat.

„Všichni jsme originální – stejně jako naše hodinky,“ popisuje Lucie Kopalová s tím, že v kolektivu tvořícím značku PRIM není její orientace problém16. 8. 2021

Buď sám/a sebou!

Kurzy, které účastníky učí, jak utvářet (nejen uměleckou) osobnost, ale také jak užívat make-up – přesně to je hlavní náplní první skotské školy pro drag queens, která zároveň neopomíná ani historii LGBT aktivismu a milníky, jako jsou např. stonewallské nepokoje. Navštěvovat kurzy mohou děti a dospívající ve věku od 11 do 18 let a podle Natalie Doidge, která celý projekt iniciovala, je možné pomocí fenoménu drag prozkoumat v podstatě cokoliv v životě. Snaží se tak zároveň vyvrátit také stereotyp, že drag (což je americký termín odvozený ze slovního spojení „DRessed As Girl“, tedy „oblečený jako dívka“) je omezen výhradně na muže převlékající se za ženy. „Kurz je určen každému, kdo má zájem o zkoumání sebe sama, především ale pro mladé lidi ukončující středoškolské vzdělání, jejichž život teprve začíná a oni přemýšlejí, kým jsou a kým být chtějí. Ostatně, sebevyjádření je vlastně také určitá forma představení,“ vysvětluje pro britský Guardian Doidge. Ta na náplni kurzů spolupracovala s profesionální drag queen, Jordy Deelight, která se také ujme vlastní výuky. Záměrem pak je především oslovit mladé lidi, kteří žijí mimo velkoměsta spíše ve venkovských oblastech.

Ačkoliv v Británii jsou v mnoha lidsko-právních ohledech mnohem dál než my v Česku, kurzy pro drag queens se ani tam neobešly bez souvisejících kontroverzí – původně bylo záměrem umožnit účast i žákům základních škol. Po kritických komentářích vyjadřujících především obavy týkající se přílišné sexualizace (některé ale byly postaveny na klasických stereotypech o LGBT dospělých, kteří se k dětem chovají jako sexuální predátoři), organizátoři svůj záměr raději přehodnotili. „Mnoho stížností přicházelo od lidí, kteří ve skutečnosti vlastně vůbec nechápali, jaká je podstata fenoménu ´drag´. Někteří si mysleli, že je to urážlivé, jiní považovali drag za výstřelek srovatelný s tím, jako by se člověk rozhodl stát se robotem nebo mimozemšťanem,“ upřesnil Graham Main, výkonný ředitel organizace, která kurzy zaštiťuje.  

Zdroj: Giphy

V Británii je však i v osnovách pro základní školy zahrnuta diskuse o LGBT, a tak záměrem letních kurzů je jen více upoutat pozornost na problematiku přijetí odlišnosti. „V našem týmu je řada zkušených pracovníků, kteří denně pracují s mládeží, a tak máme detailní přehled o tom, jaký volit přístup. Musíme si uvědomit, že v dnešní době jsou témata, která dospělí považují za nevhodná, běžnou součástí diskusí už na základních školách. Naše letní akce je tedy jen o tom ukázat, že je úplně stejně v pořádku, když je někdo v šachovém klubu, jako když se zajímá o drag,“ dodal Main.

Trans výuka v islámské zemi? Nic není nemožné

Zatímco Británie patří mezi země tolerantní a vyspělé, informace, kterou přinesla mj. zpravodajská agentura AP, že v Pákistánu bude otevřena první státní (sic!) škola určená pro trans studenty, již může vést minimálně k pozdviženému obočí. A to i vzhledem k atmosféře, která v plně islámské zemi vládne.

Ačkoliv v roce 2018 Nevyšší soud začal trans lidi uznávat jako třetí pohlaví a umožnil jim kromě možnosti volit a upravit pohlaví v dokladech i přístup k samotné změně pohlaví (jinak totiž mnozí lékaři trans lidem léčbu odpírali s tím, že neví, zda je hospitalizovat na oddělení pro ženy, či muže), trans lidé jsou i nadále především v konzervativních částech země považováni za vyvrhele společnosti, často jsou také sexuálně zneužíváni, napadáni, a dokonce i vražděni.  Nezřídka jim také nezbývá nic jiného než si na živobytí vydělávat prostitucí. Není tedy divu, že zápisu do běžných škol se často raději vyhýbají – a přesně to je důvod, proč tamní ministerstvo školství otevřelo první státní školu pro trans studenty (doposud v zemi fungovaly jen jako instituce soukromé).

Politické strany LGBT práva ve volebních programech často neřeší. Manželství pro všechny slibují Piráti i ČSSD2. 8. 2021

Pokud se projekt osvědčí, je v plánu tento typ školských zařízení rozšířit. Podle pandžábského ministra školství Murada Rasse pak tyto školy pomohu trans dospívajícím získat nejen adekvátní vzdělání, ale v důsledku také lepší pracovní příležitosti. V rámci sčítání lidí v roce 2017 se v Pákistánu jako trans označilo na 10 000 lidí, podle lidsko-právních organizací je jich ale v zemi s více jak 220 miliony obyvatel mnohonásobně více – cca 300 tisíc.

Nejen příklad Skotka, ale také Pákistánu pak ukazuje, že vzdělávání je nutné upravovat vzhledem k potřebám a požadavkům žáků a studentů – a také reflektovat proměňující se společenské prostředí. Právě adekvátní vzdělání je totiž základem i pro porozumění odlišnostem a snižování nenávistných projevů vůči jinakosti. A to bez ohledu na zemi, v níž člověk žije, a také související kulturní specifika.  

Zdroj: Apnews.com, Reuters.com, Geo.tv, Theguardian.com