Odpůrci hnutí Black Lives Matter a rovných práv pro trans lidi mají chybné představy o světě. Napravíme je jen tím, že spolu budeme mluvit

Práva trans lidí a podpora hnutí Black Lives Matter jsou témata, která dokážou zabít zábavu na nejednom večírku. Lidé se v postojích k nim fatálně liší a komunikace mezi zastánci opačných táborů téměř není možná. Britský výzkumný tým se na věc podíval hlouběji a zjistil, že odpůrci trans práv i BLM vykazují společný rys: mají dost pokřivenou představu o realitě.

Šest věcí, které rozdělují britskou společnost

Výzkum nese příznačný název: „Rozbušky v britských kulturních válkách“. Na kterých frontách probíhají nejtěžší boje? Britové jsou nejkrvavěji rozděleni v otázkách politických preferencí, Brexitu, hrdosti na odkaz Britského impéria, opatření proti nemoci Covid-19, hnutí Black Lives Matter a práv transgender lidí.

Tým výzkumníků a výzkumnic z Politického institutu na King’s College London a společnosti pro průzkum trhu Ipsos MORI u lidí zúčastněných ve výzkumu zjišťoval tři typy informací: jak silně se identifikují s jednou ze stran v kulturním konfliktu; jak hluboká je propast mezi opačnými názorovými tábory; jak přesné informace lidé o jednotlivých tématech mají.  

Proč podporovat BLM, když všichni berou stejně?

Výzkum ukázal něco, co asi tušíme z každodenní reality, kterou dnes sami žijeme. Lidé s konzervativními názory klonící se k radikální pravici mají o současném světě pomýlené informace. Myslí si například, že lidé v Británii berou stejný plat bez ohledu na barvu kůže. Toto přesvědčení lze snadno vyvrátit tvrdými daty. Ve skutečnosti zaměstnanci tmavé pleti afrického, karibského i britského původu vydělávají v průměru o 9 % méně než jejich bílí kolegové.

O tomto rozdílu je informováno 77 % těch, kdo hnutí Black Lives Matter podporují. Zato mezi jeho odpůrci je jen 39 % těch, kdo jsou něčemu takovému vůbec ochotni uvěřit. S takovými vstupními informacemi se není co divit, že téměř dvě třetiny odpůrců BLM odmítají myšlenku, že by platy černošských zaměstnanců byly nižší než platy bílých. Dobrá zpráva je alespoň to, že nikdo z odpůrců Black Lives Matter si nemyslí, že by zaměstnanci černošského původu vydělávali víc než bílí.

Nicméně celkově je ve Velké Británii podpora BLM poměrně vysoká, s myšlenkami hnutí sympatizuje 58 % obyvatelstva. Jak je tomu asi v Česku, kde pouhé pokleknutí fotbalistů dokázalo spoustu lidí rozezlit?

„I po šestnácti letech společného soužití si dokážeme říct miluji tě,“ popisují svůj vztah Milda a Jeník z Kadaně13. 5. 2021

Vždyť jsou trans lidé v bezpečí a práva mají!

S názory na rovná práva pro transgender osoby je to horší. Třicet jedna procent britské společnosti si myslí, že práva trans lidí jsou nedostatečná; stejné množství je přesvědčeno, že trans lidé mají přesně taková práva, jaká mají mít; a dalším 17 % se nelíbí, že trans lidé dostali práv víc, než by měli mít. Společnost je tedy rozdělená na tři podobně velké tábory. Zatímco u ostatních témat jsou vždy odpůrci a příznivci a mezi nimi skupina nevyhraněných bez názoru, v případě trans práv existují tři skupiny s jasně formulovaným názorem. A hned dvě z nich nejsou vůči trans lidem naladěny zrovna moc přátelsky (trans lidé mají dostatek práv už dnes + trans lidé mají víc práv, než by mít měli – celkem 48 % společnosti).

Odpůrci rovných práv pro transgender lidi opět mají chybnou představu o tom, jak se trans lidem v jejich zemi žije. Šedesát sedm procent jich neví, že trans lidem v jejich zemi hrozí dvojnásobně větší riziko, že se stanou obětí trestného činu. Mezi těmi, kdo rovná práva pro trans lidi podporují, si této skutečnosti je vědomo 79 %.

První český podcast o HIV – ŽIVOT+, který je nejenom o HIV a pro HIV+, ale pro všechny22. 6. 2021

Musíme spolu mluvit, ne se uzavírat do bublin

Z výzkumu ale vyšla ještě jedna zajímavá věc, která naznačuje, že zacelit rány v těžce rozdělené společnosti bude náročné. Pro lidi s liberálnějšími názory klonící se k levé části politického spektra je extrémně těžké přátelit se s někým, kdo patří do tábora odmítajícího EU, BLM, trans práva nebo tvrdý lockdown při pandemii. Nejhlubší propast je právě v otázkách dodržování lockdownu. Jeho zastánci nemohou ty, kdo ho porušovali, ani vystát. 

Co si ze zjištění britských vědců a vědkyň vzít pro náš život? Možná že odpůrci práv transgender lidí i hnutí BLM nemají až tak zlou vůli, ale spíš falešný pocit, že nerovnosti již byly napraveny a jejich spoluobčané odlišné genderové identity i tmavé barvy pleti už mají stejně dobrý život jako oni sami. Pokud na ně budeme naštvaní a odmítneme s nimi komunikovat, přesnější informace o skutečném stavu světa nezískají. Je potřeba spolknout hořkost a mluvit spolu.

Zdroj: Bohdana Rambousková