Maďarsko chce uzákonit zákaz homosexuální propagandy – tamní vláda se inspirovala homofobním zákonem z Ruska

Maďarsko se pod vedením Viktora Orbána a konzervativní strany Fidesz v posledních letech proměnilo v zemi, která nejenže LGBT práva opomíjí, ale dokonce je potlačuje. V zemi se tak již podařilo do ústavy prosadit vymezení manželství jako výhradního svazku ženy a muže, stejně tak tamní vláda formálně znemožnila změnu pohlaví, a to prostřednictvím zákona, který jednoduše neumožňuje změnu pohlaví v dokladech. A jak se zdá, homofobní tažení v zemi pokračuje a sílí, strana Fidesz totiž oznámila, že k projednání předloží zákon proti LGBTI propagandě. Jeho základní podstata pak vychází z legislativy, která je platná v Rusku.

Výchova dětí v souladu s tradicí a křesťanskými hodnotami?

Maďarsko již na sklonku loňského roku zaujalo svět kauzou týkající se knihy pro děti, v níž byly známé pohádkové příběhy přepracovány v inkluzivnější verze (objevovaly se v nich tedy postavy s odlišnou sexuální orientací, ale také s jinou barvou pleti, postavy společensky vyloučené, ale i čelící domácímu násilí či extrémní chudobě ad.). Právě proti této knize se tedy v konzervativní části politického spektra vzedmula vlna odporu, která vyústila v rozhodnutí Orbánovy vlády, že by vydavatelé LGBT publikací měli do nich tisknout upozornění, že „obsahují chování v rozporu s tradičnímu genderovými rolemi“. Maďarská legislativa zároveň již od loňského podzimu také obsahuje formulaci, že „Maďarsko bude chránit právo dětí na jejich identitu podle jejich pohlaví při narození a zajistí výchovu v souladu s hodnotami založenými na ústavní identitě vlasti a křesťanské kultuře.“

Ovšem jak se zdá, i to je Orbánově vládě málo, a tak se pro inspiraci obrací směrem na východ, do Ruska, které je svými homofobními zákony obecně známo. Tamní zákaz „homosexuální propagandy mezi nezletilými“ se pak stal údajně inspirací právě i pro maďarskou stranu Fidesz.

Proč investovat do luxusní postele? Máme hned 5 zásadních důvodů5. 5. 2022

Maďarsko-ruská homofobie, verze 2021

Podle informací politologa a LGBT aktivisty Rémy Bonnyho, který je také výkonným ředitelem lidsko-právní organizace Forbidden Colors, aktuálně Fidezs plánuje předložit návrh zákona, který by bránil podpoře LGBT rovnosti tam, kde by mohli být přítomni nezletilí. Výslovně pak návrh obsahuje zákaz „propagovat“ (rozumějte informovat) změny pohlaví a homosexualitu skrze školní vzdělávací programy a „sexuální výchovu“. Tyto programy by pak mělo být možné realizovat výhradně se zvláštním souhlasem vlády (tj. po adekvátní cenzuře). Stejně tak je v návrhu zákona ukotven zákaz reklam vztahujících se ke změně pohlaví a odlišné sexuální orientaci, jimž by mohly být vystaveny osoby mladší 18 let. Podobný „mediální produkt“ by pak např. v televizi mohl být vysílán jen pro osoby zletilé.

Návrh maďarské legislativy je přitom v podstatě kopií ruského zákona proti LGBT propapagandě, který v zemi platí od roku 2013. Podle Rémy Bonnyho pak vlastně následování Ruska ze strany Maďarska není nijak překvapující. „Odchylování se od demokracie v Maďarsku v posledních deseti letech doslova kopíruje to, co se dělo a děje v Rusku,“ shrnul s tím, že jeho výzkum v roce 2019 mj. prokázal, že maďarská ministryně a místopředsedkyně strany Fidesz, Katalin Novak, udržuje blízké vazby s ruskými oligarchy a také zpravodajskými důstojníky Ruského institutu pro strategická studia. „Maďarsko je ruský autokratický trojský kůň uvnitř Evropské unie. Obětuje LGBTI osoby, aby zcela rozebralo základní demokratické principy,“ shrnuje Bonny.

Vzhledem k tomu, že návrh homofobní legislativy strana Fidesz koncipovala jako součást zákona proti pedofilii, podle Bonnyho to významně ztíží možnosti pro LGBT aktivisty, aby se proti němu vymezili. Přitom právě spojování LGBT lidí s pedofily má v Maďarsku již poměrně dlouhou historii, v roce 2019 tak mluvčí tamního parlamentu László Kövér uvedl, že „mezi pedofily a adopcí dětí homosexuálními páry neexistují žádné morální rozdíly.“

Evropská politika vs. maďarská tradiční rodina

Maďarská vláda přitom dlouhodobě (obdobně jako vláda v Polsku) čelí kvůli porušování lidských/LGBT práv kritice také ze strany Evropské unie. Bohužel tato kritika zůstává stále jen v rovině deklarací a varování, namísto toho, aby příslušné orgány adekvátně zakročily. Evropská komise přitom na podzim loňského roku představila novou LGBTQ strategii, k jejímuž naplňování byly vymezeny také finanční prostředky – jejich čerpání však má být spojeno s podmínkou dodržování antidiskriminačních zákonů Unie.

Mlč a jdi s dobou, nebo je po tobě. Je „cancel culture“ současnou formou diktatury?25. 2. 2022

Ačkoliv čím dál více homofobní politika populistických konzervativních vlád nejen v Maďarsku, ale i v Polsku je v přímém rozporu s politikou EU a souvisejícími zásadami tolerance a nediskriminace, k žádnému ráznému kroku ze strany Unie stále nedošlo. Maďarská ministryně spravedlnosti pak evropskou strategii rovnou označila za „členským státům vnucovanou ideologii“ s tím, že „Maďarsko nevyděsí žádné finanční sankce před tím, aby chránilo tradiční roli rodiny a manželství.“ Jak potom celou situaci shrnuje Bonny, „mlčení a neochota evropských institucí zakročit proti zločinům páchaným maďarskou vládou na LGBT lidech umožňují Maďarsku pokračovat v jeho boji proti lidským právům a demokracii.“