Maďarské trans komunitě svítá naděje: tamější soud rozhodl, že zákaz úřední změny pohlaví je protiústavní

Umožnění tzv. tranzice, tedy změny pohlaví, je ve 21. století v mnoha zemích světa, Českou republiku nevyjímaje, již běžnou praxí. Podmínky jsou ale různé, zatímco některé státy již uznaly, že povinnost sterilizace je neopodstatnitelná, jiné země na ní trvají. Pak jsou tu ale také země, kde se vůdčí elity rozhodly namísto vpřed postupovat vzad. Zářným příkladem je Maďarsko, kde si i v době koronavirové pandemie našli čas na to, aby tranzici formálně znemožnili, a to prostřednictvím zákona zakazujícího změnu pohlaví v dokladech. I když to pro maďarskou trans komunitu byla tvrdá rána, nyní se zdá, že možná nebude tak zle, jak se zdálo. Maďarský ústavní soud totiž část zákona smetl ze stolu a označil jej za protiústavní.

Orbán vs. trans lidé

Maďarský zákon, který byl přijat v květnu 2020 a znemožňuje formální uznání změny pohlaví, je dílem maďarského místopředsedy vlády Zsolta Semjéna. Ten k jeho prosazení využil první vlny koronavirové pandemie, a jelikož Orbánova pravicová, nacionalistická a otevřeně homo- a transfobní vláda má v parlamentu dvoutřetinovou většinu, nebylo ani třeba jej při hlasování nijak obcházet. Zákon nejenže v praxi znamenal jasnou stopku pro podávání nových žádostí o změnu pohlaví, ale také obsahoval ustanovení, že všechny již podané žádosti o formální změnu v dokumentech by měly být zamítnuty.

Mercedes-Benz EQC aneb Elektrizující výkon v podání Mercedesu3. 3. 2021

Logicky tedy následovala vlna právních kroků, které zákon zpochybňovaly, a to jak ze strany jednotlivců, tak i maďarských lidsko-právních organizací. Díky aktivitám společnosti Háttét Society a maďarského helsinského výboru se desítky trans lidí rozhodly zamítnutí formálního uznání změny pohlaví napadnout, a to prostřednictvím soudního přezkumu. To ve výsledku vedlo k postoupení celé záležitosti až k Ústavnímu soudu, který před pár dny rozhodl, že ustanovení o zastavení nevyřízených žádostí je protiústavní, a to s ohledem na porušení zákazu tzv. retroaktivní legislativy (tedy legislativy se zpětnou platností).

Rozhodnutí Ústavního soudu se však vztahuje pouze k jedné části souhrnného zákona, který omezuje práva trans a intersex lidí, a to konkrétně k tvrzení, že „pohlaví, které bylo zaznamenáno pro narození, nelze změnit“. Aktuální verdikt tedy neznamená, že by se možnost změny pohlaví znovu otevřela, ovšem minimálně těm, kteří podali žádost o změnu pohlaví v dokladech před březnem 2020 (úředně se navíc tento proces v zemi táhne nezřídka mnoho let, problém se tedy týkal poměrně velkého množství lidí), by jejich úprava měla být umožněna.

Rozsudek v praxi

Jak tedy uvedl např. výkonný ředitel organizace Transgender Europe (TGEU ), Masen Davis, „vyzýváme nyní maďarskou vládu, aby urychleně vyřídila všechny nevyřízené žádosti o legální uznání pohlaví. Zároveň nás ale znepokojuje, že se Ústavní soud rozhodl nebrat v úvahu obecnou ústavnost maďarského zákazu změny pohlaví, a naléháme na to, aby tuto otázku co nejdříve přehodnotil.“ Totéž stanovisko zastávají i další organizace bojující v Maďarsku za práva trans lidí, jejich zástupci již také oficiálně potvrdili, že bude-li to nutné, obrátí se k Evropskému soudu pro lidská práva.

V kontextu situace v Maďarsku je však třeba dodat, že tamní premiér Viktor Orbán se při prosazování vlastních názorů a stanovisek rozhodně neohlíží napravo ani nalevo a jen málokdo je v pozici, aby se mu mohl vzepřít. Orbán přitom obecně LGBT práva odmítá uznat a v zemi tak již bylo v Ústavě předefinováno manželství jako výhradní svazek muže a ženy, stejně tak byla omezena adopce dětí osobami stejného pohlaví. Jelikož Orbánova pravicová a nacionalistická strana Fidesz má v zemi dominantní postavení, není nijak překvapivé, že maďarská vláda, v jejímž čele Orbán sedí, již v minulosti rozsudky Ústavního soudu naprosto ignorovala. I proto tedy zatím není zcela zřejmé, jak aktuální verdikt celou situaci ovlivní a zda těm, kdo své žádosti o úřední změnu pohlaví již podali, bude skutečně umožněna.  

Velcí kluci na svatého Valentýna nezapomínají. Překvapte svou lásku sladkou krabičkou ořechových krémů a čokolád Big Boy3. 2. 2021

Trans lidé přitom stojí před poměrně problematickou situací – v Maďarsku je totiž právě Orbánovou vládou „podporována“ homofobie, což v důsledku vede i k extremizaci určité části společnosti, která se vůči trans lidem vymezuje. Nesoulad mezi reálnou identitou a také vzhledem člověka s údaji uvedenými v dokladech tak vede ke stigmatizaci a diskriminaci, v krajních případech však může vyústit až v násilí.

„Je velmi ponižující vysvětlovat náhodným cizím lidem velmi osobní příběh v průběhu běžných interakcí,“ uvedl také jeden z trans lidí o maďarské praxi pro Human Rights Watch. Narážel přitom na situace v rámci běžné úřední komunikace, při vyzvedávání zásilek na poště apod. – právě tehdy se každý musí legitimovat, přičemž trans lidé jsou konfrontováni s tím, že jejich sebeprezentace neodpovídá údajům uvedeným v dokladech. Jak navíc naznačují průzkumy na toto téma, např. v USA Národní centrum pro trans rovnost zjistilo, že 40 % z 28 000 dotazovaných trans lidí bylo různě obtěžováno při prokázání se doklady s realitě neodpovídajícími údaji.

Ačkoliv hlasování ústavních soudců bylo poměrně těsné (8:6), předcházela mu také intenzivní diskuse, podle zástupců organizace Háttét tak existuje reálná šance, že se nakonec podaří formální zákaz změny pohlaví kompletně zvrátit. A to i proto, že v rozsudku je mj. zdůrazněno také rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2018, v němž stojí, že možnost změnit pohlaví a jméno je pro trans lidi neomezitelným základním právem...