Neskočte jim na špek. Astrologové ani věštkyně o vás neví nic, jen ovládají Barnumův psychologický efekt

Taky nevěříte horoskopům, ale nakonec se na stránku s nimi vždycky mrknete? A pak vás předpověď pro vaše znamení potěší a možná i překvapí, jak skvěle se trefila? Nenechte se utáhnout na vařené nudli. Astrologové, věštkyně i média slibující spojení s mrtvými pouze využívají jedné šikovné dovednosti, která se nazývá Barnumův efekt. To byl pán, o němž se říkalo, že na každého něco ví.

Cirkusový král humbuku

Phineas Taylor Barnum byl podnikavý člověk v Americe 19. století, který se nebál byznysu, politiky, novinařiny ani světa iluzí a cirkusu. Velký cirkus dokonce sám založil a provozoval. Byl to šoumen a rád bavil lidi tím, že jim dokáže číst myšlenky. Uměl vzbuzovat dojem, že o jejich životě leccos ví. Přestože žil v době vrcholící popularity spiritistů, nešlo samozřejmě o žádnou magii. Barnum tohoto psychologického efektu dosahoval chytře volenými obecnými tvrzeními, která si nevinné publikum na sebe prostě jen vděčně vztáhlo. Barnum si hrami s lidskou myslí vysloužil přezdívku „Král humbuku“.

Nabídněte obecná pozitivní tvrzení a lidé se v nich najdou

Bylo to ale až v roce 1948, kdy Barnumův efekt prozkoumal a popsal vědecký experiment. Americký psychologa Bertram Forer dal svým studentům vyplnit testy osobnosti a po jejich vyhodnocení rozdal všem totožné výsledky. Popis osobnostního založení každého účastníka obsahoval ty stejné chytře nekonkrétní formulace jako: cítíte velkou potřebu, aby vás měli ostatní lidé rádi a obdivovali vás; máte tendenci být k sobě kritický; máte hodně volných kapacit, které jste zatím nevyužil ve svůj prospěch.

Studenti byli nadšeni tím, jak byly výsledky osobnostního testu přesné. Každý z nich měl dojem, že ho test dokázal výborně vystihnout. Forer je požádal, aby přesnost výsledků ohodnotili na pětibodové stupnici. Vyšla z toho průměrná známka 4,26. No a pak jim pedagog k jejich údivu prozradil, že všem rozdal úplně stejné hodnocení. Jak to, že se v tom popisu každý tak dokonale našel?

Penis — Vzestupy a pády nejuctívanější části mužského těla9. 3. 2018

Ignorujeme, co se nám nehodí do krámu

Lidé totiž mají silnou tendenci vztáhnout na sebe mnohoznačné, obecně formulované tvrzení, které je formulováno pozitivně. Prostě v něčem, co pro nás vyznívá dobře, se umíme najít. Ve vágně podaných informacích podvědomě vyhledáváme styčné body s naším životem a to, co se nás netýká, bezmyšlenkovitě přecházíme. Popis osobnosti sestavený se znalostí Barnumova efektu každého člověka udiví tím, jak dokonale ho vystihuje, i když všichni lidé čtou ten samý. Uvěříme tím snáz, pokud osobě, která nám informace podává, věříme jako autoritě – ať je to pedagog, jasnovidec v zábavné show nebo astroložka, již jsme v těžké životní situaci vyhledali.   

A to není všechno. Nejenže se snadno zhlédneme v nekonkrétním pozitivním sdělení, ale zároveň máme tendenci odmítnout to negativní. Všichni totiž rádi uvěříme, že máme dobré vlastnosti. Taky se necháme snadno přesvědčit, že právě my máme lepší život než ostatní. Myslete na to, až příště budete propadat nadšení, jak se vám věštkyně skvěle trefila do života.

Zdroj: Giphy

Profesionálové ovládají chladné čtení

Techniky, jimiž jasnovidci, iluzionisté, věštkyně, mágové a různí manipulátoři pracují s lidmi, se označují jako chladné čtení. Jeho prostřednictvím se jim daří člověka přesvědčit, že mu díky nadpřirozeným schopnostem vidí do hlavy a umí přečíst jeho nejtajnější myšlenky. Některé techniky stojí na tom, co o sobě klient sám prozradí – řečí těla, stylem mluvy, druhem otázek, na které se přichází dozvědět odpověď, i způsobem odpovědí na vhodně zvolené otázky, které mu vykladač pokládá apod. Jiné techniky spoléhají na to, co si zmanipulovaný klient interpretuje v hlavě zcela sám.   

Nemusíte ovšem sestavovat horoskop nebo číst budoucnost z dlaně, aby se vám znalost Barnumova efektu hodila. Využije ji třeba každý šéf v práci. Dostatečně neurčitou pochvalou, v níž se podřízený snadno najde, si získáte jeho loajalitu, a přitom ani nebudete muset vědět, na čem v rámci týmu pracoval. Tím, kdo potřebuje umět vytvořit dojem, že toho ví víc, než je pravda, jsou policisté – tato dovednost je podstatná pro úspěšný výslech.

Penis — Vzestupy a pády nejuctívanější části mužského těla9. 3. 2018

Hlavně pozitivně a mnohoznačně

Jak takové obecně platné věty vytvořit a získat úspěch jako starý Barnum? Vaše promluvy musejí být v první řadě pozitivní a navzájem se doplňovat, aby je bylo pro většinu lidí snadné přijmout. A musí být dostatečně univerzální, aby se vztahovaly k co největšímu počtu lidí.

Například: Máte tendence být k sobě zbytečně kritický; navenek působíte, že máte vysokou sebekontrolu a disciplínu, ale uvnitř jste nejistý; někdy míváte pochybnosti, zda jste se rozhodl dobře a udělal tu správnou věc… Chce to samozřejmě trénink, jinak to bude velký špatný. Ale přece: i když občas bojujete s nízkým sebevědomím, máte velký potenciál úspěšně zvládnout každé předsevzetí. Tak směle do toho!

Zdroj: Bohdana Rambousková