Muži propadají zvláštnímu online fetiši, nechají cizí ženy ovládnout své finance a nic za to nechtějí

Rozličných sexuálních preferencí je nepochybně nespočet, a to jak těch, které již byly popsány, tak i těch, o kterých se třeba zatím vůbec neví nebo minimálně veřejně nehovoří. Zatímco ale dnes má prakticky každý představu, co je to např. BSDM, jen málokdo tuší, že na principu dominance je postaven i jeden docela specifický fetiš, tzv. FinDom, tedy „finanční dominance“ – či nadvláda, chcete-li.

V rámci BDSM vztahů si většinou každý představí latex, pouta, roubíky či bičík. Podřízení se a dominance jednoduše hrají prim. Totéž platí i u vztahů postavených na bázi FinDom, ovšem zcela stěžejním rozdílem je, že v drtivé většině případů se domina s tím, kdo je v roli submisivní (podřízené), osobně nikdy nesetká. Vše se totiž odehrává ve virtuálním světě.

"Česko je doslova bazénovou velmocí. V počtu bazénů na obyvatele předbíháme mnohé evropské státy," říká Zdeněk Vosolsobě25. 11. 2020

V praktické rovině jsou pak obvykle karty (a peníze) jasně rozdány. Ženy dostávají finance či drahé dárky od mužů, kteří za tento poskytovaný servis v postatě nic nechtějí – a to ani sex, nejedná se tedy o ryzí mechanismus klasického „zlatokopectví“. Ženy, finanční dominy, tak jednoduše dostávají zaplaceno, přičemž muži pociťují uspokojení jen a pouze díky tomu.

Tím, co FinDom zásadně odlišuje od ostatních sexuálních fetišů, je to, že ten, kdo je submisivní, za své peníze nic neočekává. Naopak akt pouhého darování bez očekávání čehokoliv na oplátku je považován za nejvyšší akt oddanosti a odhodlání,“ vysvětluje pak profesionální finanční domina.

Po čem muži touží

Tím, co muže na FinDom vzrušuje, je především podřízení se dominantní ženě a kompletní vzdání se kontroly. Lépe řečeno, vzdání se kontroly nad finančními zdroji. „Faktor vzrušení vychází z myšlenky, že domina naruší osobní prostor, v němž se nachází vaše finance,“ popisuje tak jeden z mužů, který si submisivní roli v takto nastavených vztazích užívá. Někteří muži si pak mohou tímto způsobem „užívat“ jen nárazově, např. prostřednictvím jednorázových plateb, jiní mohou volit pravidelné převody, výjimkou však nejsou ani muži, kteří předají domině kompletní kontrolu nad svými bankovními konty – tedy včetně hesel – s tím, aby jim tyto ženy nastavily jen minimální rozpočet pro vlastní existenci.

Možná teď jen nechápavě kroutíte hlavou nad tím, co vzrušujícího mohou muži na podobném vztahu spatřovat – a pravděpodobně se také ptáte, co je vůbec k takovému kroku vede. „Většina submisivních mužů začne podobné ´vztahy´ vyhledávat kvůli nízké sebeúctě, trpí neschopností vypořádat se s odmítnutím, ponížením, osamělostí, ale trpí také pocitem určité nadbytečnosti v dnešní rychle se rozvíjející společnosti,“ tvrdí pak další z mužů, který „kouzlu FinDom“ propadl s tím, že když konverzuje se svou dominou o tom, kolik jí pošle peněz, cítí se být zbavený svých trápení a jednoduše je také vzrušený. Bohužel jakmile je transakce dokončena, obvykle tito muži opět propadají své beznaději – přiživené navíc finanční ztrátou.

Finanční dominance jako ryzí umění

Již základní princip FinDom tedy rozhodně není nějaké přílišné terno. A to přitom ničím neobvyklým není ani krok č. 2 – tehdy ženy muže za jejich peníze ještě uráží, případně jim přikazují, co by měli dělat (máme na mysli různé ponižující činnosti, k nimž může docházet např. i před webkamerou). Ovšem zde do hry vstupuje už opravdové umění. Jak totiž přiznává další z mužů, kteří se řadí mezi příznivce FinDom, „mezi finanční dominou a skutečné zlou ženou, která chce jen peníze, je zásadní rozdíl.“ Finanční domina by totiž přesně měla vědět, kdy přitlačit, kdy ubrat, v podstatě i v těchto na první pohled zvláštních vztazích tedy platí určitá pravidla. „Je to princip dávej – ber, ale bohužel někteří, kdo do komunity vstupují, by chtěli jen brát,“ dodává s tím, že i ve FinDom musí partneři vždy znát svou roli. Urážky jsou sice součástí, opomínat však nelze ani respekt.

„Neexistuje způsob, jak se naučit FinDom, buď žena přirozenou dominanci a manipulační schopnosti má, nebo ne. Být skutečnou finanční dominou znamená převzít kontrolu nad submisivním mužem a dostat se mu do hlavy. Ale také pro něj chtít to nejlepší a vědět, kde jsou jeho limity,“ popisuje tak druhý úhel pohledu další z žen, které se FinDom věnují.

A co na to odborníci?

Ačkoliv téma FinDom v posledních letech v online sféře získává na popularitě, v podstatě se nedá říci, že by se právě touto problematikou zabývala i veřejnost odborná. Sexuální terapeut Joe Kort pak v této souvislosti jednoduše poznamenává, že lidstvo se naučilo přijímat rozličné – a logicky tedy i sexuální – choutky, nikomu vlastně už nepřipadá divné, pokud se dva lidé domluví na některé z forem BDSM. Je-li totiž tato praxe skutečně konsensuální, tedy k ní dochází po uvědomělém souhlasu obou (nebo klidně i více) zúčastněných stran, není na ní nic špatného.

Herisson Watches představují luxusní pánské hodinky od rodinných hodinářských firem ze Švýcarska11. 1. 2021

Ovšem FinDom má v dané oblasti zvláštní postavení, figurují v ní totiž peníze. A jakmile dojde na peníze, jen málokdo dokáže porozumět tomu, že někoho vzrušuje, pokud jej o ně někdo připraví a odměnou mu vlastně není zhola nic (případně dobře mířené urážky).

Jenže přesně, jak ve svém textu o FinDom píše i Kort, „pravděpodobně nastala doba, abychom dospěli a akceptovali, že jako lidé se můžeme sexuálně projevovat nespočtem možných způsobů a některým z těch, jež jsou vlastní jedněm, druzí nikdy neporozumí. A to je také důvod, proč nikoho nelze soudit.“