Evropský výzkum LGBTI: Čeští queer zaměstnanci mají v práci nejlepší postavení z celé Evropy. Do Řecka nebo na Kypr ale pracovat nejezděte

Agentura EU pro lidská práva (FRA) se vloni zblízka podívala na život LGBTI lidí v Evropě a výsledky porovnala se stejným výzkumem z roku 2012. Jak se za sedm let zlepšil život queer Evropanů a Evropanek? Bohužel téměř nijak. V některých oblastech naopak dochází ke zhoršování situace. To je případ postavení LGBTI lidí na pracovišti. Pojďme se podívat, co šetření mezi 140 tisíci respondenty ukázalo. Sběr dat v Česku a na Slovensku zajišťoval magazín LUI.

Rovnost LGBTI zaměstnanců stále v nedohlednu

Přestože za posledních deset let se rovné pracovní podmínky pro LGBTI zaměstnance staly zásadním tématem, výzkum FRA žádné větší zlepšení neukázal. V roce 2012 se při hledání práce cítilo diskriminováno 13 % respondentů a nyní číslo kleslo na 11 %. Dokonce počet těch, kdo se cítili diskriminovaní na pracovišti, se oproti roku 2012 zvýšil o dva procentní body na 21 %. U trans lidí toto číslo stouplo dokonce o celých 14 procentních bodů na 36 %. To znamená, že víc než třetina trans osob v Evropě má na pracovišti horší postavení než jejich cis kolegové a kolegyně (ti, kteří se identifikují s pohlavím, které jim bylo po narození připsáno).

Je to opravdu smutný výsledek ve světle toho, kolik konzervativců si stěžuje, že LGBT lidé se všude cpou s dalšími a dalšími požadavky. Zjištění agentury FRA ukazují, že se LGBTI lidem zatím nepodařilo úspěšně dosáhnout ani tak základní věci, jako je rovné postavení v zaměstnání.

 „U nás v Česku se přístup k LGBTI zaměstnancům za posledních deset let výrazně posunul dopředu. I konzervativnější firmy začínají chápat, že v této oblasti musejí něco dělat. Rozmanitost pracovních týmů je nejen v Česku, ale i celoevropsky zatím trendem spíš ve velkých firmách. Ale LGBTI lidé pracují i ve veřejném sektoru a v malých firmách, kam toto téma v mnoha zemích dosud nedosáhlo,“ interpretuje závěry výzkumu Czeslaw Walek, spoluzakladatel platformy Pride Business Forum, která rovná práva LGBTI zaměstnanců prosazuje.

Čeští LGBTI zaměstnanci jsou diskriminovaní nejmíň v Evropě

Evropa je velký kontinent se 750 milióny obyvateli. Vystihnout situaci všech jejích LGBTI občanů jedním číslem je dost zavádějící. Jak jsou na tom s diskriminací neheterosexuálních osob v práci jednotlivé země? Tam už pro nás pohled vypadá nadějněji. Česká republika totiž spolu s Nizozemskem a Finskem dopadla úplně nejlíp! Pouze 13 % LGBTI respondentů z Česka vyplnilo, že za poslední rok na pracovišti zakusili diskriminaci. Umístili jsme se dokonce před Velkou Británií (20 %) a Německem (23 %). To je až zarážející výsledek. Nejspíš bude souviset s tím, že v Česku svou odlišnou sexuální orientaci nebo genderovou identitu nikdy netají pouze 24 % LGBTI lidí. Naopak v nejhorší situaci jsou LGBTI lidé na pracovišti v Litvě, Bulharsku, Řecku a na Kypru. V posledních dvou jmenovaných jsou v děsivém postavení trans lidé, protože mezi nimi je tam v práci diskriminovaný každý druhý.

„Tady bude nejspíš hrát roli rozdíl ve vnímání diskriminace. Na západě jsou na ni mnohem citlivější, zatímco třeba u nás si stále spousta lidí nechá řadu věcí líbit a ani je za diskriminaci nepovažuje. Konkrétně v Česku sice diskriminace na pracovišti vychází z výzkumů dlouhodobě nízká, ale dál se nezlepšuje. Lidem se děje, ale nenahlašují ji,“ říká Czeslaw Walek.

Evropský výzkum LGBTI: Skoro půlka queer lidí v Česku se na ulici nevodí za ruku. Které země jsou na tom ještě hůř a kde se na veřejnosti můžete i políbit?11. 11. 2020

Ale ani v dalších zemích není situace růžová. V Polsku, které je nyní známé rapidně šířenou nenávistí vůči sexuálním menšinám, zažilo za poslední rok diskriminaci v práci 24 % LGBTI lidí. “Když moje šéfka zjistila, že jsem lesba, nevyhodila mě – to ostatně ani nesměla. Ale začala dělat všechno pro to, abych sama dala výpověď. Stačil jí měsíc, aby mě zlomila – skutečně jsem podala výpověď a ona dosáhla svého,“ popsala v dotazníku 27letá polská respondentka.

Uvažujete o práci v jiné evropské zemi?

Pokud jste LGBTI a plánujete přestěhovat se za prací do zahraničí, poohlédněte se po volných pracovních pozicích v Dánsku a Švédsku (při hledání práce se cítilo diskriminováno jen 5 % respondentů) nebo ve Finsku a Nizozemsku (6% diskriminace uchazečů o práci). Nejnižší šanci dostat práci jako queer máte v Řecku, na Kypru a v Bulharsku.

Nezapomeňte ale, že vždy záleží na konkrétních lidech. Například toto smutné svědectví napsal do dotazníku 19letý gay ze Švédska: „Homofobní poznámky v práci slýchám každý den, nebo aspoň ob den. Někdy to bývá opravdu těžké, cítím se vyloučený, protože podle ostatních nejsem normální.“

50 % mladých se necítí úplně hetero. Váš zaměstnavatel to ignoruje? Změňte práci!3. 11. 2020

Bisexuální lidé mají v práci nejlepší pozici

Když českých 13 % diskriminace na pracovišti rozložíme podle identity, v nejtěžší situaci jsou opět trans lidé. Jich diskriminaci v práci během posledního roku zakusilo 32 % (o tři procentní body méně, než je celoevropský průměr). V jen o trochu lepší pozici jsou intersex lidé, z nich diskriminaci ve výzkumu uvedlo 28 % (celoevropský průměr je 32 %). Trans a intersex lidé v Česku jsou tedy ve velmi podobné situaci jako ve zbytku Evropy.

U ostatních skupin se situace Čechů oproti celoevropskému průměru podstatněji liší, a to tak, že Češi jsou na tom líp. Z leseb u nás zažilo diskriminaci v práci 13 %, zatímco celoevropsky má tuto zkušenost celá pětina. U gayů je to 11 % v Česku oproti 19 % celoevropsky. Největší rozdíl mezi českou a celoevropskou realitou panuje u bisexuálních lidí. Bi mužů zažilo diskriminaci na pracovišti 8 % oproti 17 % celoevropsky a u bi žen je to 6 % v Česku oproti 18 % celoevropsky.

Nadějným výsledkem výzkumu agentury FRA je zjištění, že pomalu narůstá počet případů, kdy LGBTI člověk na diskriminaci v zaměstnání podá stížnost. I když je to celoevropsky pořád jen 17 % incidentů, číslo se oproti roku 2012 o čtyři procentní body zvýšilo. Oficiální stížnost chce odvahu a odhodlání riskovat veřejný posměch, zpochybňování a ztrátu vztahů s kolegy. Ti, kdo se do ní přesto vrhnu, prošlapávají cestu všem dalším, kteří na takový čin zatím odvahu nenašli.

Zdroj: Bohdana Rambousková