Polští biskupové oznámili, že otevřou kliniky na „nápravu“ sexuální orientace. Co takový nápad dělá v 21. století?

Na podivné zprávy přicházející z Polska jsme si poslední dobou už zvykli. Informace o záměru tamních biskupů zřizovat kliniky k nápravě sexuální orientace gayů a leseb, který tento týden zveřejnila Polská biskupská konference po svém sjezdu v klášteře Jasná Hora v Čenstochové, nám ale vyrazil dech. Jsou biskupové tak pomýlení v otázkách vědeckého poznání, anebo si prostě chtěli získat body u politického vedení země?

Takhle nahlíží vedení polské církve na LGBT+ lidi

Polská biskupská konference na svém zasedání představila 27stránkový dokument, v němž popisuje svůj oficiální postoj k LGBT+ lidem. Ti se v Polsku stali středobodem nenávistných politických kampaní vládnoucí strany Právo a spravedlnost i opětovně zvoleného prezidenta Dudy, terčem násilí při Pride průvodech i snadným cílem polské policie, která nejdřív pozatýkala aktivistky za vyvěšení duhové vlajky na několik soch a pak sbalila ty, kteří proti tomuto zatčení protestovali.

Biskupský dokument však na LGBT+ lidi nedští oheň ani síru. Naopak podpořil požadavek na respekt vůči všem lidem včetně těch, kteří se identifikují jako LGBT+. Demokratický právní stát podle nich musí zajistit, aby nebyla porušována základní práva těchto lidí. Zároveň biskupové odmítli fyzické i slovní výpady vůči LGBT+ lidem.

Dál už ale dědečci ve fialových čepičkách s laskavým přístupem končí. Upozorňují, že práva LGBT+ osob nezahrnují nic, co je „jasně proti lidské přirozenosti a veřejnému blahu“ – v závorce jako příklad uvádějí život ve stejnopohlavních párech a adopci dětí. Požadují, že pokud LGBT+ lidé mají být respektováni, musí i oni sami respektovat ostatní členy společnosti a zejména jejich náboženské cítění, morální principy a pravidla veřejného pořádku. Tím zjevně reagují právě na to vyvěšení duhové vlajky na sochy.

A teď to přijde

Oficiální dokument Polské biskupské konference uvádí, že je nezbytné založit kliniky na pomoc lidem, kteří „chtějí získat zpět své sexuální zdraví a přirozenou sexuální orientaci“. Kliniky samozřejmě budou vznikat se zapojením církve nebo přímo v jejích strukturách. Biskupové jsou totiž přesvědčeni, že jiná než heterosexuální orientace je způsobena traumaty utrpěnými na různých úrovních osobnosti a že zhojením těchto ran dojde k navrácení „zdravé identity a spirituální harmonie“.

I když to tak po tomto tvrzení nevypadá, vedení polské církve žije v roce 2020, a tak připojilo doušku: jsme si vědomi, že tento nápad je v přímé opozici k vědeckému poznání i k takzvané politické korektnosti.

Biskupové sice nepopsali metody, jak na svých církevních klinikách hodlají pacienty uzdravovat, ale jedno je jasné: konverzní terapie založená na bludech a pavědeckých technikách, které řadu obětí poznamenaly nadosmrti, je opět tady.

Čeští biskupové se inspirovat nehodlají

Bláznivá zpráva přišla z Polska právě ve chvíli, kdy se Česká biskupská konference vypořádává s důsledky podobně bláznivého nápadu protlačit Hanu Lipovskou do Rady České televize. Zřejmě proto ústy své mluvčí Moniky Klimentové čeští biskupové jen velmi stručně vzkázali, že kliniky na léčbu sexuální orientace v Česku zřizovat nehodlají. S Polskou biskupskou konferencí v těchto otázkách Česká biskupská konference není v kontaktu a na toto téma s nimi nevedla žádnou diskuzi.

Česká katolická církev je ale v naprosto odlišné situaci, vysvětluje místopředseda spolku LGBT věřících Logos Tomáš Ignác Fénix. V naší zemi se nejedná o národní církev reprezentující široké vrstvy společnosti jako právě v Polsku. V našem případě jde o církev v diaspoře (rozptýlení, vyhnanství), mnohde znovu budovanou uvnitř nevěřící společnosti. Čeští a moravští biskupové promlouvají k zhruba desetině obyvatel, která se cítí být katolíky. A ta je velmi různorodá, s širokým spektrem politických i sociokulturních postojů. K žádnému přílivu kulturních konzervativců (až na některé viditelné veřejně známé osobnosti) nedochází.

„Mimo jiné z toho důvodu očekávám, že stávající pražský arcibiskup (Dominik Duka – pozn. redakce), který je již více než dva roky na odchodu z úřadu, bude brzy nahrazen někým, kdo lépe rozumí dnešnímu světu, a ti otevřenější katolíci se opět budou ve svém společenství cítit více doma,“ říká Tomáš I. Fénix.

Jak vypadá pohřební obřad pro domácí mazlíčky? V Praze funguje zvířecí krematorium, kde vám pohřbí třeba i křečka26. 6. 2020

Svět zakazuje konverzní terapie a polská církev otevírá kliniky

O konverzních nebo také reparativních terapiích, jejichž cílem má být změna sexuální orientace, se dlouho mlčelo. V poslední době jsou ve světě konečně zakazovány. Právě minulý měsíc vyzvala OSN k jejich celosvětovému zákazu. Už v roce 2017 anglikálská církev v Británii sama navrhla vládě vydat zákaz těchto praktik. Německo letos zakázalo konverzní terapie na nezletilých lidech. V Ekvádoru, kde se na veřejnost dostaly otřesné případy, byl tento postup zakázán a označen za formu mučení.

Snahy o nápravu, léčbu či vymýtání se v křesťanském prostředí pohybují minimálně od doby, kdy byla popsána vrozená povaha citové a sexuální orientace. „Mě osobně jako katolíka mrzí, že s tím opět přicházejí někteří katoličtí biskupové. Nejsou totiž žádnou samostatnou entitou, patří do velké rodiny světové katolické církve, která otázku vrozenosti a nezměnitelnosti orientace vyřešila naposledy už v roce 1986 v dokumentu Homosexualitatis problema,“ říká Tomáš I. Fénix. Považuje za nešťastné, že to musí dnes laici některým biskupům vysvětlovat, přestože všichni z nich mají za sebou velmi náročné teologické studium.

Organizace ILGA-Europe, která sdružuje evropské organizace zabývající se ochranou práv LGBTI lidí a pracuje na jejich podporu v rámci evropských struktur, je zprávou z Polska zděšena. „Je to do očí bijící neúcta k lidským právům ze strany polské katolické církve. Tím spíš, že mnohé praktiky označované jako konverzní terapie a široce odsuzované jsou prováděny právě v náboženských kontextech. Je to ukázka ignorace základních práv LGBTI lidí, která stojí v přímé opozici k rozmanité a demokratické společnosti,“ říká Cianán B. Russell, Senior Policy Officer z ILGA-Europe.

Přímo neměnnost sexuální orientace je přitom zakotvena v kanonickém právu, protože homosexualita je dle ustálené praxe jedním z psychických důvodů, pro které lze katolické svátostné manželství zneplatnit (kán. 1095, odst. 3). „Toto hlásá katolická církev a je smutné, že to někteří její pastýři opomíjejí. Na druhou stranu je dobré vědět, že ani v polské katolické církvi o tomto postupu nepanuje shoda, kritizuje jej například známý jezuitský kněz a psychoterapeut Jacek Prusak,“ upozorňuje Tomáš I. Fénix. Zástupce rektora Jezuitské univerzity v Krakově biskupy kritizoval za to, že s Biblí zacházejí jako s učebnicí psychologie a ústavou všech Poláků. Řekl to v reportáži televize TVN24, již si můžete pustit, pokud patříte k ročníkům, které v dětství sledovaly šmouly na Polácích, takže rozumíte polštině.

Proč právě teď?

Sjezd v Jasné Hoře byl prvním setkáním polských biskupů od vypuknutí pandemie. Na přípravě dokumentu o postoji k LGBT+ prý pracovali rok, ale nejspíš není náhodné, že s ním vyšli ven právě teď. Zmiňovaný Jacek Prusak to interpretuje tak, že biskupové zaujali oficiální postoj k tomu, co se děje v polské společnosti – a jasně se postavili na stranu vládního tažení proti LGBT+ lidem.

Není taky nezajímavé, že podle webu Notes From Poland krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski, jenž vloni v létě označil „LGBT ideologii“ za „duhový mor“, který v Polsku vystřídal ten rudý, komunistický (k prohlášení se ihned připojil Dominik Duka a opepřil ho o myšlenku, že se LGBT hnutí rozšiřuje o ateistickou a satanistickou agendu). Jędraszewski byl na sjezdu v Jasné Hoře jmenován jedním z předsedů společné komise vlády a sboru biskupů, takže nyní bude určovat vztahy vlády s církví.

„Na celé věci je nešťastné, že se tento dokument objevil v souvislosti s aktivitami hlavní polské vládní strany jako gesto vzájemné podpory. Polský premiér tuto aktivitu výslovně podpořil. Přitom i voliči opozičních stran, které s mediálním a politickým honem na LGBT+ nesouhlasí, jsou většinou katolíci – takže tento velmi polarizující přístup nakonec také značně poškozuje samotnou polskou katolickou církev,“ hodnotí situaci Tomáš I. Fénix.

Glamping po Česku aneb Kempujte na vlně luxusu28. 7. 2020

Je šance, že se kliniky opravdu otevřou?

Zatím z toho jako sláma z bot čouhá především politika a podpora nenávistných tendencí v části polské společnosti, myslí si místopředseda spolku Logos. „Pevně věřím, že z toho polští biskupové nakonec buď vycouvají, nebo naopak vytvoří prostor pro speciální pastoraci homosexuálních osob v souladu s platnými dokumenty. Ta funguje i u nás v rámci ostravsko-opavské diecéze,“ říká Tomáš I. Fénix.

ILGA-Europe je připravena poskytnout svým členským organizacím a partnerům v Polsku podporu pro adekvátní reakci a boj proti zřizování ohlášených klinik. „Institucionalizace takzvané konverzní terapie nemá v Evropě místo. Budeme spolupracovat na jejím definitivním vymýcení,“ slibuje Cianán B. Russell.

Pokud by se biskupové opravdu pokoušeli o reverzní terapii, dostanou se do konfliktu se zbytkem katolické církve, která tento pavědecký postup neschvaluje. A v takové situaci by musel zasáhnout Řím.

Zdroj: Bohdana Rambousková