Polští biskupové oznámili, že otevřou kliniky na „nápravu“ sexuální orientace. Co takový nápad dělá v 21. století?

Na podivné zprávy přicházející z Polska jsme si poslední dobou už zvykli. Informace o záměru tamních biskupů zřizovat kliniky k nápravě sexuální orientace gayů a leseb, který tento týden zveřejnila Polská biskupská konference po svém sjezdu v klášteře Jasná Hora v Čenstochové, nám ale vyrazil dech. Jsou biskupové tak pomýlení v otázkách vědeckého poznání, anebo si prostě chtěli získat body u politického vedení země?

Takhle nahlíží vedení polské církve na LGBT+ lidi

Polská biskupská konference na svém zasedání představila 27stránkový dokument, v němž popisuje svůj oficiální postoj k LGBT+ lidem. Ti se v Polsku stali středobodem nenávistných politických kampaní vládnoucí strany Právo a spravedlnost i opětovně zvoleného prezidenta Dudy, terčem násilí při Pride průvodech i snadným cílem polské policie, která nejdřív pozatýkala aktivistky za vyvěšení duhové vlajky na několik soch a pak sbalila ty, kteří proti tomuto zatčení protestovali.

Biskupský dokument však na LGBT+ lidi nedští oheň ani síru. Naopak podpořil požadavek na respekt vůči všem lidem včetně těch, kteří se identifikují jako LGBT+. Demokratický právní stát podle nich musí zajistit, aby nebyla porušována základní práva těchto lidí. Zároveň biskupové odmítli fyzické i slovní výpady vůči LGBT+ lidem.

Dál už ale dědečci ve fialových čepičkách s laskavým přístupem končí. Upozorňují, že práva LGBT+ osob nezahrnují nic, co je „jasně proti lidské přirozenosti a veřejnému blahu“ – v závorce jako příklad uvádějí život ve stejnopohlavních párech a adopci dětí. Požadují, že pokud LGBT+ lidé mají být respektováni, musí i oni sami respektovat ostatní členy společnosti a zejména jejich náboženské cítění, morální principy a pravidla veřejného pořádku. Tím zjevně reagují právě na to vyvěšení duhové vlajky na sochy.

A teď to přijde

Oficiální dokument Polské biskupské konference uvádí, že je nezbytné založit kliniky na pomoc lidem, kteří „chtějí získat zpět své sexuální zdraví a přirozenou sexuální orientaci“. Kliniky samozřejmě budou vznikat se zapojením církve nebo přímo v jejích strukturách. Biskupové jsou totiž přesvědčeni, že jiná než heterosexuální orientace je způsobena traumaty utrpěnými na různých úrovních osobnosti a že zhojením těchto ran dojde k navrácení „zdravé identity a spirituální harmonie“.

I když to tak po tomto tvrzení nevypadá, vedení polské církve žije v roce 2020, a tak připojilo doušku: jsme si vědomi, že tento nápad je v přímé opozici k vědeckému poznání i k takzvané politické korektnosti.

Biskupové sice nepopsali metody, jak na svých církevních klinikách hodlají pacienty uzdravovat, ale jedno je jasné: konverzní terapie založená na bludech a pavědeckých technikách, které řadu obětí poznamenaly nadosmrti, je opět tady.

Čeští biskupové se inspirovat nehodlají

Bláznivá zpráva přišla z Polska právě ve chvíli, kdy se Česká biskupská konference vypořádává s důsledky podobně bláznivého nápadu protlačit Hanu Lipovskou do Rady České televize. Zřejmě proto ústy své mluvčí Moniky Klimentové čeští biskupové jen velmi stručně vzkázali, že kliniky na léčbu sexuální orientace v Česku zřizovat nehodlají. S Polskou biskupskou konferencí v těchto otázkách Česká biskupská konference není v kontaktu a na toto téma s nimi nevedla žádnou diskuzi.

Česká katolická církev je ale v naprosto odlišné situaci, vysvětluje místopředseda spolku LGBT věřících Logos Tomáš Ignác Fénix. V naší zemi se nejedná o národní církev reprezentující široké vrstvy společnosti jako právě v Polsku. V našem případě jde o církev v diaspoře (rozptýlení, vyhnanství), mnohde znovu budovanou uvnitř nevěřící společnosti. Čeští a moravští biskupové promlouvají k zhruba desetině obyvatel, která se cítí být katolíky. A ta je velmi různorodá, s širokým spektrem politických i sociokulturních postojů. K žádnému přílivu kulturních konzervativců (až na některé viditelné veřejně známé osobnosti) nedochází.

„Mimo jiné z toho důvodu očekávám, že stávající pražský arcibiskup (Dominik Duka – pozn. redakce), který je již více než dva roky na odchodu z úřadu, bude brzy nahrazen někým, kdo lépe rozumí dnešnímu světu, a ti otevřenější katolíci se opět budou ve svém společenství cítit více doma,“ říká Tomáš I. Fénix.

Elektrifikovaná verze BMW X5 45e sází na dokonalý komfort a nízkou spotřebu10. 12. 2020

Svět zakazuje konverzní terapie a polská církev otevírá kliniky

O konverzních nebo také reparativních terapiích, jejichž cílem má být změna sexuální orientace, se dlouho mlčelo. V poslední době jsou ve světě konečně zakazovány. Právě minulý měsíc vyzvala OSN k jejich celosvětovému zákazu. Už v roce 2017 anglikálská církev v Británii sama navrhla vládě vydat zákaz těchto praktik. Německo letos zakázalo konverzní terapie na nezletilých lidech. V Ekvádoru, kde se na veřejnost dostaly otřesné případy, byl tento postup zakázán a označen za formu mučení.

Snahy o nápravu, léčbu či vymýtání se v křesťanském prostředí pohybují minimálně od doby, kdy byla popsána vrozená povaha citové a sexuální orientace. „Mě osobně jako katolíka mrzí, že s tím opět přicházejí někteří katoličtí biskupové. Nejsou totiž žádnou samostatnou entitou, patří do velké rodiny světové katolické církve, která otázku vrozenosti a nezměnitelnosti orientace vyřešila naposledy už v roce 1986 v dokumentu Homosexualitatis problema,“ říká Tomáš I. Fénix. Považuje za nešťastné, že to musí dnes laici některým biskupům vysvětlovat, přestože všichni z nich mají za sebou velmi náročné teologické studium.

Organizace ILGA-Europe, která sdružuje evropské organizace zabývající se ochranou práv LGBTI lidí a pracuje na jejich podporu v rámci evropských struktur, je zprávou z Polska zděšena. „Je to do očí bijící neúcta k lidským právům ze strany polské katolické církve. Tím spíš, že mnohé praktiky označované jako konverzní terapie a široce odsuzované jsou prováděny právě v náboženských kontextech. Je to ukázka ignorace základních práv LGBTI lidí, která stojí v přímé opozici k rozmanité a demokratické společnosti,“ říká Cianán B. Russell, Senior Policy Officer z ILGA-Europe.

Přímo neměnnost sexuální orientace je přitom zakotvena v kanonickém právu, protože homosexualita je dle ustálené praxe jedním z psychických důvodů, pro které lze katolické svátostné manželství zneplatnit (kán. 1095, odst. 3). „Toto hlásá katolická církev a je smutné, že to někteří její pastýři opomíjejí. Na druhou stranu je dobré vědět, že ani v polské katolické církvi o tomto postupu nepanuje shoda, kritizuje jej například známý jezuitský kněz a psychoterapeut Jacek Prusak,“ upozorňuje Tomáš I. Fénix. Zástupce rektora Jezuitské univerzity v Krakově biskupy kritizoval za to, že s Biblí zacházejí jako s učebnicí psychologie a ústavou všech Poláků. Řekl to v reportáži televize TVN24, již si můžete pustit, pokud patříte k ročníkům, které v dětství sledovaly šmouly na Polácích, takže rozumíte polštině.

Proč právě teď?

Sjezd v Jasné Hoře byl prvním setkáním polských biskupů od vypuknutí pandemie. Na přípravě dokumentu o postoji k LGBT+ prý pracovali rok, ale nejspíš není náhodné, že s ním vyšli ven právě teď. Zmiňovaný Jacek Prusak to interpretuje tak, že biskupové zaujali oficiální postoj k tomu, co se děje v polské společnosti – a jasně se postavili na stranu vládního tažení proti LGBT+ lidem.

Není taky nezajímavé, že podle webu Notes From Poland krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski, jenž vloni v létě označil „LGBT ideologii“ za „duhový mor“, který v Polsku vystřídal ten rudý, komunistický (k prohlášení se ihned připojil Dominik Duka a opepřil ho o myšlenku, že se LGBT hnutí rozšiřuje o ateistickou a satanistickou agendu). Jędraszewski byl na sjezdu v Jasné Hoře jmenován jedním z předsedů společné komise vlády a sboru biskupů, takže nyní bude určovat vztahy vlády s církví.

„Na celé věci je nešťastné, že se tento dokument objevil v souvislosti s aktivitami hlavní polské vládní strany jako gesto vzájemné podpory. Polský premiér tuto aktivitu výslovně podpořil. Přitom i voliči opozičních stran, které s mediálním a politickým honem na LGBT+ nesouhlasí, jsou většinou katolíci – takže tento velmi polarizující přístup nakonec také značně poškozuje samotnou polskou katolickou církev,“ hodnotí situaci Tomáš I. Fénix.

Hvězdnou oblohu a nulový světelný smog si nejlépe vychutnáte na La Palma, ostrově, jehož srdcem je monumentální kráter13. 11. 2020

Je šance, že se kliniky opravdu otevřou?

Zatím z toho jako sláma z bot čouhá především politika a podpora nenávistných tendencí v části polské společnosti, myslí si místopředseda spolku Logos. „Pevně věřím, že z toho polští biskupové nakonec buď vycouvají, nebo naopak vytvoří prostor pro speciální pastoraci homosexuálních osob v souladu s platnými dokumenty. Ta funguje i u nás v rámci ostravsko-opavské diecéze,“ říká Tomáš I. Fénix.

ILGA-Europe je připravena poskytnout svým členským organizacím a partnerům v Polsku podporu pro adekvátní reakci a boj proti zřizování ohlášených klinik. „Institucionalizace takzvané konverzní terapie nemá v Evropě místo. Budeme spolupracovat na jejím definitivním vymýcení,“ slibuje Cianán B. Russell.

Pokud by se biskupové opravdu pokoušeli o reverzní terapii, dostanou se do konfliktu se zbytkem katolické církve, která tento pavědecký postup neschvaluje. A v takové situaci by musel zasáhnout Řím.

Zdroj: Bohdana Rambousková