Kdo všechno se skrývá pod zkratkou LGBTQQIAA+ a proč jsou tam některá písmenka dvakrát

Zkratka LGBT se ve světě používá už od úsvitu moderního hnutí za práva gayů, leseb, bisexuálních a transgender osob. V Česku se zatím zabydlela tak napůl. Objevuje se v diskuzích, ale mnoho lidí si stále není jisto, co vlastně znamená. Řada písmenek se navíc postupem času rozšiřovala, na konec řady přibylo plus. Jakou kombinaci písmen tedy dnes používat, když chceme působit zasvěceně?

Vyhněte se trapasu – tohle jsou základní písmenka

Zkratka LGBT v sobě obsahuje lesby, gaye, bisexuální osoby a transgender lidi (někdy označováni jako trans lidé). Často u nás bývá používána jako souhrnné označení pro všechny, kdo nejsou heterosexuální nebo mají odlišnou genderovou identitu. Aby byly i ostatní skupiny ve zkratce lépe zohledněny, přidává se na její konec symbolické znaménko plus.

Zkratka LGBT+ je trochu zákeřná v tom, že v sobě obsahuje sexuální orientace (lesby, gaye, bisexuály), ale i genderovou identitu (transgender lidi). Trans osoby přitom mohou mít různou sexuální orientaci – mohou být heterosexuální, nebo homosexuální. Trans lidé do zkratky LGBT+ rozhodně patří, neboť právě oni musejí ještě stále usilovat o svá základní lidská práva. Nejen v zahraničí, ale i v Česku bývají často terčem fyzických i sexuálních útoků, nedostává se jim rovného přístupu v medicíně a Česká republika patří mezi pár posledních států v Evropě, které změnu v kolonce „Pohlaví“ na občance podmiňují podstoupením sterilizace. Za to nás mimochodem už napomenul i Evropský soud pro lidská práva.

Trans lidé nejsou transvestité

Trans lidé mají genderovou identitu, která se odlišuje od pohlaví, jež jim bylo po narození zapsáno do rodného listu na základě jejich anatomie. Rozhodně by ale bylo chybou říct, že se „narodili do špatného těla“. Narodili se prostě do svého těla a žijí s ním po zbytek života. Ne všichni se rozhodnou podstoupit operace a své tělo měnit. Řada trans lidí projde tzv. tranzicí, která zahrnuje změnu společenské role, změnu jména, oblečení, hormonální terapii, ale chirurgické zákroky nepodstoupí. Proč? Někdo ze zdravotních důvodů, někdo odmítá řezat do těla, v němž se narodil, někdo vnímá svou identitu nebinárně – to znamená, že se nachází někde na škále mezi mužským a ženským genderem a nechce z jednoho pohlaví přejít na jeho úplný protipól. A pak je tady ta zmíněná sterilizace. Trans lidé přeci taky chtějí mít děti.

U výrazů trans muž nebo trans žena často dochází ke zmatení, jestli hovoříme o situaci před tranzicí, nebo po ní. Trans muž je tedy muž, který se narodil s ženskými anatomickými znaky. Proto miminku do rodného listu zapsali ženské pohlaví. Avšak uvnitř tohoto těla je muž, který vnímá svoji mužskou identitu. Když v televizi běžel seriál Most, stále dokola zaznívalo, že Pavel se stal Dášou. To je naprosté nepochopení. Ona to byla vždycky Dáša, jen před tranzicí měla tělesnou schránku, kterou připisujeme mužům – a z toho důvodu jí lidé říkali mužským jménem.

Často se stává, že trans lidi omylem zaměňujeme za transvestity. To jsou ale (obvykle) muži, kteří nacházejí uspokojení v převlékání do ženských šatů. Travesti se zase nazývá druh umění založený na předvádění ženských postav, ponejvíc slavných zpěvaček – jejich oděvů, vystupování na jevišti, schopnost strefit se pohyby rtů přesně do playbacku. A taky pozor na výraz transsexuál. Jedná se o zastaralý termín z lékařského prostředí, který osobu zjednodušuje na pacienta požadujícího operativní změnu pohlaví. Jak už jsme si řekli, ne pro všechny trans lidi je toto cesta.

Bisexuálové nemají problém s rozhodováním

Bisexuální lidé jsou sexuálně přitahováni a nebo se zamilovávají do mužů i do žen, avšak ne nutně stejně intenzivně a stejným způsobem. Neznamená to ale, že by paralelně udržovali více vztahů s různými partnery, nebo zakládali vztahy o více jak dvou lidech (to by byla polyamorie). Prostě pro ně v navazování vztahů nehraje pohlaví roli. Hlavním mýtem ohledně bisexuálů je přesvědčení, že si prostě jen nedokážou vybrat. Proto se k této rozeznané sexuální orientaci řada lidí pořád staví podezřívavě. Různé teorie přitom říkají, že bisexuálního založení jsme všichni a ke vztahům s opačným pohlavím nás nutí svými konvencemi až společnost. Když se podíváme na statistiky nakažených HIV, mezi nimiž převažují muži mající sex s muži (doma mají partnerku a jen si občas odskočí na gay sex), možná na tom bude něco pravdy.

Podobnou skupinou jsou pansexuálové. Ti navazují fyzické a citové vztahy s kýmkoli, tedy nejen s muži a ženami, ale i trans muži, trans ženami, nebinárními lidmi… Dá se říct, že pansexuálové vnímají svůj objekt zájmu jako člověka, jeho pohlaví nebo genderová identita není podstatná.

Kolagen není jen na krásu. Uchová klouby a šlachy v perfektním stavu, aby pro vás byl pohyb jen samá radost19. 10. 2020

Homosexuálovi se vyhněte

Písmenko L zastupuje lesby, tedy ženy, které se zamilovávají a nebo je tělesně přitahují jiné ženy. G jsou gayové – muži navazující citové a sexuální vztahy s jinými muži. O obou můžeme říct, že mají homosexuální orientaci. Avšak slovo homosexuál si ze slovníčku už vyřaďte. Stejně jako u „transsexuála“ se jedná o zastaralý výraz pocházející z lékařského prostředí, který býval diagnózou, než byla homosexualita v roce 1990 odstraněna ze seznamu duševních nemocí. Navíc redukuje člověka na to, s kým má sex. Být gay nebo lesba však neznamená jen sexuální chování. Je to celá identita zahrnující další oblasti prožívání lidského života.

Přestože některým lidem se slovo lesba zdá příliš tvrdé, rozhodně se neuchylujte k jeho nešťastné variantě lesbička. Sice nevadí všem lesbám, ale většině ano, takže byste riskovali rozladěnou reakci. Lesby nejsou žádné křehotinky z lesbického porna vyráběného pro heterosexuální mužské oči a tuto zdrobnělinu prostě nemají rády.

Proč tolik písmen?

Zkratka LGBTQQIAA+ bývá někdy terčem posměchu. Mluvčí neumí písmenka správně vyslovit, a tak se v nich zamotá a zakončí to rádoby vtipným: „… až někam na konec abecedy.“ Jenže další písmena do zkratky nepřibývají pro nic za nic. Přicházejí právě proto, aby dodala viditelnosti dalším menšinám, pro které je právě pojmenování a uznání existence mnohdy bolestný proces, který chce spoustu odvahy.

Písmeno I reprezentuje intersex osoby. Jsou to lidé, u kterých se vyskytují variace v primárních pohlavních znacích a/nebo chromozomální výbavě. Znamená to, že nemohou být jednoznačně zařazeni do kategorie muž, nebo žena. Lékařské prostředí mělo tendence provádět u těchto lidí často hned po narození operace, aby je bylo možné prezentovat jako chlapečka, nebo holčičku. Intersex není ani sexuální orientace ani genderová identita, jedná se o pohlavní variaci.

A představuje asexuály, tedy lidi, kteří nepociťují sexuální přitažlivost. Neznamená to ale automaticky, že by nebyli schopni se zamilovat.

Avšak A může být i ally – spojenec, podporovatel. Jsou to lidé z heterosexuální většiny, kteří respektují rozmanitost ve společnosti. A především podporují to, aby jejich LGBT+ spoluobčané dostali stejná práva, jaká hetero lidé získali zcela automaticky (uzavřít manželství, mít společné jmění, pobírat vdovský/vdovecký důchod, adoptovat dítě, darovat krev apod.).

Stejně tak Q má hned několik významů. Především je to výraz queer, jímž se často označují všichni, kdo nezapadají do heterosexuální většiny. Queer bylo původně hanlivé slovo pro lidi, kteří navazovali vztahy s osobami stejného pohlaví. Postupně však jeho negativní náboj vymizel a od konce 80. let 20. století ho začali používat queer aktivisté i lidé z akademického prostředí.

Q ale znamená i questioning, tedy jedince, kteří zatím hledají svoji identitu nebo váhají označit se jednou z daných nálepek.

Hladká kůže bez ochlupení? Pomůže vám laserová depilace5. 11. 2020

Čtyři písmenka stačí, drahoušku

Pokud netoužíte působit jako aktivista na steroidech, v běžné komunikaci zkratku se všemi písmenky nikdy nepoužijete. Úplně stačí osvojit si jednoduchou variantu LGBT+, kde plusko naznačuje otevřenost k dalším variantám, nebo LGBTQ, kde Q jako queer elegantně zahrne všechny další možnosti. Výslovnost můžete zvolit českou, nebo anglickou [el dží bí tý kjú].

Z toho, co dosud zaznělo, už je jasné, že trochu krkolomné zkratce LGBT+ se nelze vyhnout použitím výrazu sexuální menšiny. Není to žádné synonymum, vždyť jde o identitu, a ne jen o sex. Navíc by nám odtud vypadli trans lidé jako genderová identita i intersex osoby. Sexuální menšiny prostě hledejte spíš na erotickém veletrhu v Letňanech než ve zkratce LGBT+.

Zdroj: Bohdana Rambousková