Mužství je opět ohroženo, tentokrát ekologií. "Zženštilý" zájem o životní prostředí přesto výrazně zvyšuje mužskou atraktivitu

Ekologie, zájem o životní prostředí a udržitelnost, to jsou trendy, kterým se dostává stále více pozornosti. Ovšem jak už tomu tak bývá ve světě mužů, kteří jsou (nadneseně řečeno) z Marsu, a žen, jež jsou z Venuše, i v přístupu k ekologii panují jasné rozdíly napříč pohlavími. A zatímco tedy pomyslná Venuše bude vzkvétat, Mars je téměř odsouzen k záhubě. Muže totiž životní prostředí nechává značně v klidu a vlastně se o udržitelnost nezajímají, protože jim údajně ubírá na mužnosti.

Ženský zelený stereotyp

To, že ve společnosti panuje nespočet nerovností, které pramení z odlišností pohlaví, je všeobecně známo. O tzv. gender pay gap – tedy nerovnosti ve finančním odměňování – se hojně diskutuje, podobně jako o dalších disproporcích v životech lidí, jež se odvíjí od toho, zda jsou ženami, nebo muži. Ovšem jen málokoho by napadlo, že existuje také něco jako „green gender gap“, tedy velmi volně do češtiny přeloženo, genderová zelená propast. Co to znamená? Čím dál více odborníků na základě shromážděných dat poukazuje na to, že v případě žen je mnohem vyšší pravděpodobnost, že budou prosazovat (a také v reálném životě aplikovat) principy udržitelného života. Jednoduše řečeno, muži na ekologii prostě kašlou. A tak není divu, že související studie již doložily, že muži produkují ve srovnání se ženami více odpadu, méně recyklují, a dokonce za nimi zůstává větší uhlíková stopa.

Gay pohádky nejsou jen moderní trend. Příběhy s LGBT postavami existovaly, ale byly záměrně z paměti lidí „vymazány“16. 9. 2020

Ačkoliv stereotypy a škatulkování zrovna rádi nemáme, podle odborníků stojí ekologické chování principiálně na stejných základech jako klasické „ženské rysy“ – základem je tedy empatie, altruismus, větší zájem o péči a lepší schopnost přizpůsobit se změnám. Ženy se tedy o změny klimatu více zajímají, častěji aktivně vystupují na podporu různých předpisů ve prospěch životního prostředí a údajně mají i větší povědomí o tání ledovců a stoupající hladině moří. Vzhledem k tomu všemu je také v případě žen mnohem pravděpodobnější, že budou vyjadřovat své obavy z dopadu, které bude mít nezodpovědné chování na planetu v budoucnosti.  A aby těch  důkazů, že ekologie je ženské téma, nebylo málo, jak naznačila nejnovější vědecká práce, která vznikla napříč pěti univerzitami ve Spojených státech, záchrana planety je prostě a jednoduše „holčičí“…

Ekologie pro holky?

Jelikož v dnešní době prakticky pro každý společenský jev existuje vědecké zdůvodnění, není žádný div, že také pro větší inklinaci žen k zájmu o lepší životní prostředí, již existuje poměrně propracovaná teorie. Tzv. Green-Feminine Stereotype (…zelený ženský stereotyp…) tak dokonce popisuje psychologické spojení mezi zájmem o ekologii a vnímáním ženskosti. A podle autorů související studie je šetrnost k životnímu prostředí v našich myslích skutečně vnímána jako ženská vlastnost. „V řadě experimentů, do kterých bylo zapojeno přes 2000 osob z USA a Číny, bylo prokázáno, že jak muži, tak i ženy považují výrobky šetrné k životnímu prostředí, ale také zodpovědné spotřebitelské chování a ty, kdo jej prosazují, za mnohem ženštější než ty, jež s ekologií nemají nic společného,“ shrnují přímo vědci.

Jedním z provedených experimentů přitom bylo posouzení člověka, který při nákupu v supermarketu používal vlastní látkový sáček – a podle dotazovaných byl tento člověk (bez ohledu na pohlaví) více ženský než ten, kdo nakupoval do běžného sáčku z igelitu…Podobně nevesele dopadl i další řízený pokus. Když muži obdrželi poukázky (růžové a s kytičkami…) na různé ekologické výrobky, a to včetně batohů, osvětlení či různých typů baterií, rozhodli se většinou pro ty nejméně ekologické výrobky, které v nabídce byly. Proč? Údajně proto, aby mohli uplatnit svou maskulinitu vůči hned dvojí feminizaci zastoupenou na jednu stranu právě růžovým květinovým poukazem a na stranu druhou vlastním konceptem ekologie.

Problém marketingu…

Na obranu mužů je však třeba říci, že také výzkumníci se shodli na tom, že hlavní problém tkví v samotném marketingu (a tedy nikoliv v mužích), který je v souvislosti s ekologií užíván. Stručně řečeno – prodejci zatím nedělají nic pro to, aby na své výrobky přilákali také muže. Přitom by prý stačilo docela málo – udělat ekologické produkty mužnější. „Umožněte mužům, aby se cítili mužně, tím zvýšíte pravděpodobnost, že se začnou zajímat o ekologii,“ stojí pak v závěru studie.  Ovšem je tu ještě jeden poměrně silný motivační faktor, který by muže k ekologii mohl přivést…

David (Vlasta Wild) a Petr (Chi Chi Tornado). Jedny z nejznámějších travesti umělkyň v Česku o tom, jak šíří osvětu o LGBT komunitě i v nejmenších městech a vesnicích10. 7. 2020

 Třiďte odpad a buďte sexy!

 Je-li ekologie ženským tématem, je jasné, že ženy se o ekologii zajímají…a podle vědců se dokonce víc zajímají i o muže, pokud se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. Jelikož jsou muži s ekologickým cítěním pro ženy extrémně přitažlivými partnery, vědci rovnou přichází i s pojmem „zeleného sex-appealu“. „Naše zjištění naznačují, že ´zelené smýšlení´ je signálem dlouhodobého partnerského potenciálu v případě mužů a je dokonce spolehlivějším znakem závazku partnera než otce,“ uvádí přímo autorský tým. A tak pokud jste (pánové) zrovna single a nedaří se vám najít tu pravou, začněte třeba tím, že vytřídíte odpad. Pobíhání kolem zelené (resp. u nás spíše hnědé) popelnice s různými druhy odpadu totiž dnes zjevně funguje podobě, jako byste vyrazili na procházku s roztomilým štěňátkem…