Ovládáte jazyk lásky? Díky této speciální „řeči“ budou vaše vztahy konečně bez chyby

Každý, kdo má za sebou pár dlouhodobějších vztahů, pravděpodobně ví, jaké to je, když si dva lidé (bez ohledu na to, jak dobře se znají a jaké k sobě chovají city) najednou nerozumí. Není proto divu, že např. o ženách se říká, že „jsou z jiné planety“, protože jako by „mluvily jinou řečí“. A vlastně to tak může být (a to bez ohledu na pohlaví i orientaci) – v rámci vztahů nezřídka partneři dospějí do stavu, kdy je začne k nepříčetnosti přivádět prakticky cokoliv…

To, že si dvojice v partnerské rovině přestane rozumět, není nijak neobvyklé – komunikace ve vztazích totiž může skutečně váznout. Zatímco pro jednoho je důležité např. přijít domů v domluvený čas, druhý drobné zpoždění nepovažuje za nic tak fatálního. Jeden je zklamán, že dostal nedbale zabalený dárek, druhý má naopak pocit, že udělal vše, co bylo v jeho silách – jednoduše řečeno, to, co se může zdát jako malichernost, po určitém čase ve vztahu může být důvodem k velké hádce. A právě tehdy vstupuje do hry tzv. love language – tedy milostný jazyk či přímo „jazyk lásky“. Co tento přístup, který se již osvědčil i jako skvělý nástroj v rámci partnerské terapie, obnáší? A v čem může být konkrétně přínosem?

Fitness trenér David Pártl: „Jsem spíše konzervativní, proto upřednostňuji tradiční vnímání mužských a ženských rolí“23. 10. 2020

Co je „jazyk lásky“?

Zatímco pro některé je love language další „moderní nesmysl“, který učí lidi to, co by měli znát a vědět o vztazích a jejich fungování prakticky od nepaměti, jiní tuto praxi pro změnu označují za univerzální řešení pro všechny vztahové problémy. Jak už to tak bývá – ideální je volit zlatou střední cestu. Jak ve své knize o podobách lásky (Love Styles: How to celebrate your differences) píše psychoterapeutka Tina B. Tessina, „jazyk lásky je komunikační teorie o způsobech interakcí mezi lidmi ve vztazích.“ V základu lze pak říci, že pokud člověk pochopí komunikační styl svého protějšku, lépe mu porozumí a také se mu podaří vhodněji s ním interagovat způsoby, které mu jsou blízké. Princip jazyku lásky je totiž především o vzájemném porozumění si, o pochopení odlišností – pokud totiž člověk nedokáže „rozklíčovat“ partnerovu komunikační strategii, moc daleko se s ním v rovině nalézání určité shody nedostane.

„Se svým bývalým jsem se nikdy žádným jazykem lásky nezabýval, prostě jsem měl pocit, že si o mně myslí, že nejsem ´ani na hnůj´. Až když jsem si po rozchodu našel terapeuta, zjistil jsem, jak naprosto neslučitelní jsme s partnerem byli. On byl velice ohleduplný, svou náklonnost mi vyjadřoval drobnými dárky, dárky k výročí, narozeninám, podporoval mě v kariéře…ale naprosto vztah ke mně nedokázal vyjádřit slovy. Přímo mi své uznání odmítl vyjadřovat, protože tuhle moji touhu prostě považoval za charakterovou vadu,“ popisuje podnikatel Tomáš. A vystihuje tak základní podstatu celého problému.

Miluji tě a umím to dát najevo…

To, že člověk svého/svou partnera/ku miluje, je jistě základ úspěchu při fungování vztahu (tedy, je-li cit opětován…), ovšem řeč lásky je způsob, jakým je láska vyjadřována. „Řeč či jazyk lásky byl vytvořen proto, aby pomohl dvojicím styl komunikace sdílet a rozumět tak potřebám toho/té druhé/ho,“ tvrdí tak např. vztahový terapeut Jor-El Caraballo. „Když dvojice tento komunikační styl sdílí, partneři mohou také lépe prozkoumat, jaké projevy lásky se protějšku více líbí a na které lépe reaguje. Díky tomu každý může volit takové kroky, které lépe naplní emoční potřeby partnera/ky,“ dodává.

Pět jazyků lásky?

Řeč lásky přitom není jen tak nějakým výkřikem do tmy, kromě toho, že s daným principem reálně pracují partnerští poradci, na dané téma již existuje i adekvátní literatura. Manželský poradce Gary Chapman dokonce napsal knihu jen o tom, jakých podob řeč lásky může nabývat – nejedná se přitom vůbec o žádnou vědu. Autor totiž v knize Pět jazyků lásky (pod tímto názvem vyšla i v češtině) popisuje něco, co skutečně většina z nás minimálně podvědomě tuší, ale v praktické rovině má problém to uplatnit. Ačkoliv konkrétně Chapman pak píše jen o „pěti jazycích“, samozřejmě jich existuje více, ale jak doplňuje terapeutka a odbornice na sex, Jess O´Reilly, daná příkladová pětice je ideálním základním rámcem pro každého, kdo na sobě a komunikaci s partnerem/kou chce zapracovat

1) Utvrzování – vyjádření uznání

Někteří lidé cítí lásku jen tehdy, pokud je jim náležitě vyjadřována. To lze samozřejmě dělat mnoha různými způsoby – klidně i prostřednictvím sms zpráv, je ale třeba být skutečně explicitní. Slova jako „miluji tě“ by se tak měla stát součástí slovníku těch, jejichž partner/ka je např. i náznaky stále vybízí k tomu, aby mu/jí vyjádřili své city.

2) Důkazy lásky

Zatímco někteří touží, aby jim láska byla vyjadřována slovy, jiní naopak preferují, je-li jim láska vyjadřována činy. „Díky různým laskavostem, maličkostem, se tito lidé cítí doceněni, mají pocit, že je jejich partner ´vidí´ a oni pro něj nejsou samozřejmostí,“ doplňuje O´Reilly. Nutně se přitom nemusí jednat o žádná velkolepá gesta, podle terapeutů opravdu obvykle stačí maličkosti – třeba uvaření ranní kávy, projevy galantnosti v případě mužů apod.

3) Dárky, dárky, dárky

Ačkoliv člověka by napadlo, že jde jen a pouze o to, že jeden ze dvojice potřebuje dostávat dárky, faktem je, že v některých případech je role úplně opačná – tehdy člověk naopak touží dárky partnerovi/ce dávat a dělat mu jimi radost. Každopádně pro obě situace platí, že je třeba klást zvýšený důraz na svátky, narozeniny, výročí apod.

4) Čas

Někteří lidé načerpávají pocit, že jsou milováni, z toho, že s partery/kami tráví svůj čas. Společné trávení času může mít samozřejmě nespočet různých podob, v základu to ale neznamená, že si dvojice společně sedne k televizi, ale jeden si čte noviny a druhý sleduje online svět v mobilu. „Kvalitní společně strávený čas znamená, že by ani jeden z partnerů neměl být ničím rozptylován,“ upřesňuje O´Reilly.

5) Doteky a fyzický kontakt

A nakonec to nejlepší – někteří lidé se cítí milování, je-li jim náklonnost vyjadřována fyzicky. Nutně tím ale nemyslíme sex (ačkoliv ten samozřejmě ve vztahu také chybět nesmí), ale např. držení za ruku, objímání, letmé doteky, přitulení se.

Jak zjistit, který způsob partnerské komunikace preferujete? Pokud ovládáte angličtinu, můžete si zkusit udělat krátký test, který je uzpůsoben jak pro páry, tak i single osoby – výsledkem testu je pak procentuální ohodnocení každého z pěti typů jazyků lásky, kdy platí, že čím více procent člověk získá, tím významnější pro něj daný způsob vyjadřování lásky je. Pokud ale angličtinou nevládnete, ani vy nemusíte „házet vztahovou flintu do žita“ – s parterem/kou můžete vyzkoušet hru na dokončování věty: „Cítím se být tebou milovaný/á, když….“ Protějšek by pak měl pokaždé reagovat poděkováním, což podle odborníků brání tomu, aby dvojice sklouzla ke kritizování se či jakémukoliv komentování. Dalším „cvičením“ pak je dokončení věty „Miluju tě, když…“, čímž si dvojice vyjasní, jak každý vyjádření lásky vnímá.

Mladí přestávají rozumět běžně užívaným gestům, protože neznají telefon se šňůrou a hodinky používají k placení22. 10. 2020

Ačkoliv se jazyk lásky může zdát někomu banální, faktem je, že právě špatná komunikace mezi partnery je v mnoha případech důsledkem nepochopení jazyku lásky. „Někdy člověku prostě chybí vroucné vyjádření lásky jen proto, že není vyjadřována tak, jak člověk očekává,“ doplňuje O´Reilly. Protože pokud člověk nechápe, jak jeho partner lásku vnímá – dává a přijímá – vlastně riskuje celý vztah a to, že zanikne kvůli nepochopení. A tak byste bez ohledu na nadání na cizí jazyky mohli zkusit proniknout alespoň do jazyka lásky…