Novorozený potomek vizionáře Muska se jmenuje X Æ A-12. Na jeho pohlaví nezáleží, bude vychováván neutrálně

Elon Musk rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by se nechávali spoutávat jakýmikoliv normami. O svém smýšlení pak vizionář a CEO společností Tesla a SpaceX přesvědčil i v případě svého rodičovství, potomka, který se jeho partnerce narodil v pondělí, pojmenoval X Æ A-12. Co jméno znamená a proč se pár rozhodl vychovávat jej bez ohledu na pohlaví?

Jméno X Æ A-12 rozhodně vzbudilo na sociálních sítích velkou pozornost. Mezitím, co mnozí spekulovali nad jeho významem, kanadská hudebnice Grimes, která je Muskovou partnerkou, se rozhodla, že jej všem vysvětlí. „X“ tak prý odkazuje k neznámé proměnné, „Æ“ je v elfské abecedě AI, tedy umělá inteligence, a v některých jazycích bývá překládáno jako „láska“. A A-12 je označení pro letadlo, které je skvělé v boji díky své rychlosti, nedisponuje ale zbraněmi, a tak je nenásilné. Ačkoliv vysvětlení bylo poměrně obsáhlé, nikdo stále neví, jak bude Musk s partnerkou dítě oslovovat. A to i proto, že se rozhodli vychovávat jej agenderově, tedy tak, aby si v budoucnu mohlo vybrat, zda se cítí být ženou, nebo mužem.

Dnešek je světovým dnem boje proti AIDS. Ředitel České společnosti AIDS pomoc připomíná, jak se chránit a bojovat s rostoucími čísly nemocných1. 12. 2020

Již v lednu, když Grimes oznámila, že je těhotná, zároveň uvedla, že s Elonem Muskem umožní společnému potomkovi objevovat jeho vlastní genderovou identitu. „Bude moci rozhodnout o svém osudu,“ doplnila pak zpěvačka. Tento krok se pak nesetkal u mnoha lidí s pochopením, někteří tak na sociální sítě psali, že dvojice popírá vědu, když odmítá přijmout biologické pohlaví dítěte (mimochodem, je to kluk). Jiní naopak Grimes a Muskovi k jejich rozhodnutí gratulovali. „Jaké šťastné dítě! Bude moci vyrůstat bez tlaku omezujících stereotypů, které jinak brzdí lidský potenciál. Skvělé!“ napsal tak jeden z fandů Grimes na Twitteru.

Agenderová (genderově neutrální) výchova

Podstata genderově neutrální výchovy tkví v tom, že dítěti není řečeno, jaké je jeho pohlaví. Tomu je přizpůsobena i řeč (oslovení), v angličtině tak např. nejsou užívána zájmena „ona“ a „on“ (namísto nich slouží univerzální zájmeno „they“, tedy „oni“) a ani ženský či mužský rod (v češtině by tak bylo možné oslovovat v rodě středním). Mnozí rodiče, kteří se k podobnému kroku rozhodnou, nesdělí pohlaví dítěte ani nejbližším příbuzným, aby je při jednání s ním neovlivnili. Naprosté tabu je pak stereotypní volba barev (modrá pro chlapce, růžová po dívky) stejně jako výběr hraček, který bývá pohlavím podmíněn (autíčka pro chlapce, panenky pro dívky). Záměrem je nechat dítě, aby se samo projevilo a zvolilo si to, co je mu blízké.

Vojtěch „Richie“ Bauer (22): „Lékaři mi říkali, že už nikdy nebudu chodit, já jsem se však nevzdal a dnes jsem opět v kondici10. 11. 2020

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o nějaký další módní trend, tento postup podporuje i věda. Podle tematických odborných studií totiž děti, které jsou vystaveny přísným genderovým očekáváním a normám, čelí během dospívání ve vyšší míře riziku vzniku duševních, ale i fyzických problémů. Studie, která byla realizována ve Švédsku, pak na druhou stranu doložila, že děti, které byly zapsány do systému švédského agenderového školství (mateřské školy), měly přístup k více rozmanitým příležitostem, což v důsledku znamenalo větší úspěchy v dospělosti.

Genderově neutrální výchova přitom rozhodně nemusí být žádným fanatismem. Její podstatou totiž v základu je nechat dítě, aby k tomu, co preferuje, dospělo samo, a to bez okolního nátlaku, a nebylo naopak postihováno kvůli tomu, že jeho chování neodpovídá nějakému klasickému očekávání. A právě to může být pro mnohé skutečně velmi osvobozující.

Zdroj: pinknews.co.uk, cnn.com, bbc.co.uk