Zpěvačka, kterou týral partner, darovala miliony dolarů obětem domácího násilí. Jejich počet kvůli koronaviru roste

Dopady koronavirové epidemie jsou dalekosáhlé a lze je pozorovat prakticky po celém světě. Jedním z vedlejších efektů domácí izolace je také rapidní nárůst domácího násilí. Na poplach tak bije nespočet organizací, které obětem pomáhají. Do pomoci se aktivně zapojila i původem barbadoská zpěvačka, která má sama s týráním ze strany partnera vlastní zkušenosti…

Ačkoliv některé důsledky, které epidemie koronaviru má, se mohou z širší perspektivy zdát pozitivní (podle vědců se např. ukázalo, že klimatu lze pomoci i za poměrně krátkou dobu, pokud se vyvine účinná akce), mnohé jiné efekty jsou doslova destruktivní. Zatímco se hroutí celosvětové ekonomické systému, hroutí se i mnohé ženy. V době, kdy se musí zdržovat převážně doma, totiž po celém světě rapidně roste výskyt domácího násilí. A nutno dodat, že ačkoliv statisticky jsou nejčastěji oběťmi ženy, ani týraní muži nejsou výjimkou (jen se o nich méně mluví, a to i proto, že nezřídka se stydí týrání ze strany partnerky řešit). Stejně tak rozhodně domácí násilí není jen „doménou“ párů heterosexuálních – obdobně se tedy vyskytuje i mezi dvojicemi stejnopohlavními.

V každém případě ti/ty, které partner/ka týrá, nemají v současné chvíli mnoho možností, kam utéci a kde požádat o pomoc. I proto se Rihanna rozhodla přiložit ruku (a dolary) k dílu a poskytla prostřednictvím vlastního nadačního fondu na pomoc všem, kdo se s domácícm násilím potýkají, více jak dva miliony dolarů.

„Bába“ a „dědek“ na Bali aneb Příběh českých podnikatelů, kteří v Česku všeho nechali, sbalili se do 37kilového kufru a odcestovali na Bali, kde spokojeně žijí již tři roky28. 7. 2020

Zpěvačka, jejíž otec se aktuálně na Barbadosu zotavuje z nákazy koronavirem, se prostřednictvím vlastní nadace Clara Lionel foundation, již založila v roce 2012, věnuje finanční podpoře různých znevýhodňovaných skupin lidí. S ohledem na to, že aktuální situace vyžaduje setrvání v domácnostech, se Rihanna rozhodla poskytnout podporu těm, kdo žijí v nebezpečném prostředí. „Oběti domácího násilí žijí na celém světě, toto je jen začátek,“ vzkázala zpěvačka, která domácí násilí okusila na vlastní kůže ze strany někdejšího přítele Chrise Browna. Ten ji opakovaně fyzicky napadl a jak sama Rihanna později v jednom z rozhovorů uvedla, jediné, na co myslela, bylo, kdy už to všechno skončí...

Zpěvačka se tedy spojila s generálním ředitelem Twitteru, Jackem Dorseyem, a oba věnovali do Fondu starosty města Los Angeles po 2,1 milionu dolarů. Správci fondu se zavázali poskytovat bezúplatně přístřeší, stravu a poradenství všem jednotlivcům a rodinám zasaženým domácím násilím, a to po dobu 10 týdnů. 

Kromě toho se Rihanna spojila také s nadací Shawn Carter Foundation, kterou spravuje Jay-Z, a poskytují společně (podobně jako již nespočet dalších známých osobností) mnohamilionovou podporu všem, kdo byli různými způsoby zasaženi koronavirem (lékaři, zdravotníci, senioři, bezdomovci), ale také podporují další organizace které v době koronavirové pandemie poskytují Američanům různou formu pomoci.

Těžce se dýchá ve společnosti rozeštvané nenávistí vůči všem, kdo jsou jen trochu „jiní“. Přitom by bohatě stačilo, pokud bychom si každý zametl před vlastním prahem10. 6. 2020

Před nárůstem domácího násilí varují také experti v Česku, zatímco Francie již za březnové období zaznamenala navýšení hlášených případů o 30 %, Česko zatím žádná adekvátní statistická data shromážděna nemá. Např. pražské intervenční centrum, které poskytuje obětem domácího násilí pomoc, však již nárůst zájmu naznačuje. Ačkoliv další podpůrné organizace, na něž je možné se obrátit (např. Bílý kruh bezpečí či proFem, Rosa), zatím nárůst v počtu klientů/ek nezaznamenaly, podle odborníků je to dáno i tím, že v době karanténních opatření je obtížné pomáhající organizace kontaktovat či přímo navštívit.  I proto jmenované neziskové organizace již umožňují i online chat prostřednictvím webu či chat na sociálních sítích. Krizovou pomoc lze však získat i prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (např. linka Bílého kruhu bezpečí, 116 006, funguje nonstop a je bezplatná).

Zdroj: dazeddigital.com, rte.ie, stylist.co.uk