Maďarsko v rámci boje s koronavirem zahajuje tažení proti translidem. Chce je právně „vymazat“

Epidemii koronaviru lze „využít“ k mnoha různým věcem. To ukazuje minimálně případ Maďarska, kde se v rámci nových pravidel prezidentovi Viktoru Orbánovi dokonce podařilo získat možnost prakticky neomezeně vládnout, a to po blíže neurčenou dobu…Maďarští zákonodárci pak aktuální krizový stav vyhodnotili jako ideální dobu k vyřešení palčivé problematiky změny pohlaví…

Zatímco v Česku je i v rámci trvajícího nouzového stavu třeba, aby veškerá plánovaná opatření schválila vláda, v Maďarsku se stal de facto neomezeným vládcem právě Viktor Orbán. A ten se rozhodně tím, že k LGBT komunitě nechová zrovna sympatie, netají. Snad i proto se krizového stavu rozhodl využít i místopředseda vlády Zsolt Semjén. Předložil totiž parlamentu zákon, na jehož základě by všechna maďarská legislativa musela termín „gender“ nahradit označením „pohlaví při narození“ – to by muselo být zohledněno i v dokladech, jako jsou občanské průkazy, řidičské průkazy či cestovní pasy.

„Nejsem ´to´ ani ´oni´, jen se občas cítím jako muž a jindy jako žena.“ Je fluidní gender trend, životní fáze, nebo skutečná identita?22. 6. 2020

Ačkoliv schválení zákona je aktuálně v rukou parlamentu, není pochyb o tom, že pokud jej zákonodárci přijmou, Orbán novinku podpoří. V důsledku to bude znamenat, že trans-lidé nebudou moci legálně změnit své pohlaví – resp. trans lidé by museli žít celý život s dokumenty, které neodpovídají jejich skutečné identitě a vzhledu.  To ale maďarské zákonodárce evidentně netrápí a sami mají v určování pohlaví zcela jasno. V návrhu totiž doslova stojí, že „je nemožné zcela změnit biologické pohlaví člověka, a tak je nutné stanovit, že tato změna není možní ani v civilním registru.“ Návrh zákona také přímo uvádí, že „biologické pohlaví je založeno na primárních pohlavních charakteristikách a chromozomech.“

Ačkoliv Orbán zatím svůj postoj k tomuto novému zákonu veřejně nekomentoval, jeho dosavadní anti-LGBT postoje jsou všeobecně známy. Namátkou – odmítl ratifikovat Istanbulskou úmluvu definující gender jako sociální konstrukt, zablokoval úsilí o ochranu LGBTQ lidí před diskriminací a nezřídka své aktivity spojoval naopak s anti-LGBT skupinami. Loni v listopadu pak odmítl účast Maďarska v soutěži Eurovize, kterou označil za „homosexuální spolek“…

Kritici se pak logicky obávají, že Orbánova vláda se tímto způsobem rozhodla prosadit svou sociálně-konzervativní agendu, a to v době, kdy je jinak veškerá pozornost upřena k tématu epidemie koronaviru. „Je to útok na trans komunitu, který je pobuřující a deliberalizující,“ uvedl Marc Angel, člen Evropského parlamentu a spolupředseda neformální skupiny pro práva LGBTI lidí.  „Tento krok nejenže úmyslně umlčí trans-komunitu, ale snaží se ji vymazat a popřít její existenci,“ doplnil. A faktem je, že trans-lidé by v důsledku byli (kromě tlaku psychického) nesporně vystaveni další diskriminaci, a to v mnoha rovinách (práce, přístup ke službám, bydlení ad.).

„Prodávala jsem se, abych se dostala z tíživé životní situace,“ prozrazuje manažerka (30). Měla by být prostituce v Česku legální?23. 6. 2020

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva, Dunja Mijatovic, maďarský parlament vyzvala, aby zákon nepřijímal, a uvedla, že opatření je v rozporu s normami v oblasti lidských práv a také judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. „Transgender lidé mají právo na právní uznání svého pohlaví na základě sebeurčení. Je to zásadní krok k zajištění dodržování jejich lidských práv ve všech oblastech života. Právní uznání je věcí lidské důstojnosti,“ shrnula. Bohužel to, jak se maďarská vláda (ne)řídí evropskými doporučeními a apely, je však všeobecně známo…

Zdroj: euractiv.com, theguardian.com, attitude.co.uk