Ženy dosáhnou ekonomické rovnosti s muži nejdříve za 250 let. Lépe než ČR v celosvětové analýze dopadla i Uganda

Ekonomická propast mezi ženami a muži, stejně jako rozdíly v platech odvíjející se od pohlaví, jsou hojně diskutovanými tématy. Zatímco z jedné strany zaznívá, že ženy přeci v dnešní době již nic nebrzdí a nejsou nijak diskriminovány, druhá strana – pracující s tvrdými daty – ukazuje, jak se věci mají. Analýza Světového ekonomického fóra tak jasně prokázala, že nejenže ženy stále v mnoha směrech nedosáhly rovnosti, ale odstranění těchto rozdílů bude bez radikální změny strategie trvat ještě minimálně 250 let…

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: independent.co.uk, weforum.org / 18. 12. 2019

V rámci zprávy Global Gender Gap Report 2020 se Světové ekonomické fórum zaměřilo na rovnost žen a mužů ve 153 zemích, a to v oblastech, jako je politika, ekonomika, vzdělávání a zdravotnictví. Odstranění ekonomické propasti mezi ženami a muži pak dle predikcí bude trvat více jak 250 let, což je paradoxně ještě vyšší odhad než ten, který byl zveřejněn v loňském roce (tehdy se hovořilo o 202 letech). „Nikdo z nás a ani našich dětí se genderové parity nedožije,“ uvádí zpráva, která svá zjištění označuje za velmi střízlivá a držící se při zdi.  

30. 1. 2020Připomeňte si účesy, které byly v módě za minulého režimu a v devadesátkách

Již loni Světové ekonomické fórum varovalo, že pokud nebude více žen povzbuzováno ke vstupu do oblastí, jako je věda, technologie a strojírenství, může se genderová propast ještě více rozšířit. Aktuální zpráva tak tvrdí, že téměř ve všech pracovních sektorech budoucnosti – včetně IT, inženýrství, umělé inteligence a vývoje, existují obrovské nerovnosti. Ženy jsou zároveň nejvíce zasaženy dopady automatizace, která se týká především maloobchodu. Velmi málo žen také vykonává povolání, kde dochází k nejvyššímu nárůstu mezd. „Abychom se dopracovali parity dříve než v horizontu několika století, museli bychom mobilizovat zdroje, zaměřit na tuto oblast pozornost vlivných osobností a vytyčit si jasné cíle,“ uvedla vedoucí Světového ekonomického fóra pro oblast Nové ekonomiky a společnost.

Ačkoliv výhledy zpráva neposkytuje zrovna radostné, pozitivním je jistě fakt, že se podařilo snížit globální rozdíly mezi ženami a muži spojené se zdravím, vzděláváním a politikou, což je částečně dáno tím, že se více žen začalo politicky angažovat. Jak ale ukazují statistiky, celosvětově zastává ministerské posty jen 21 % žen a setření rozdílů v této oblasti a dosažení rovného zastoupení v politice bude dle odhadů trvat po celé další století.

8. 1. 2020Čeští podnikatelé investují stamiliony do vědy. Chtějí zastavit rakovinu, ale i další onemocnění

Kde se odstraňování rozdílů daří nejlépe?

To, že se na předních příčkách žebříčku zemí, které jsou v dosahování rovnosti mezi ženami a muži nejdále, řadí severské státy – Norsko, Finsko, Švédsko – asi nikoho nepřekvapí, podobně jako fakt, že jedničkou je Island. Zajímavé je, že např. po čtvrtém Švédsku následuje Nikaragua, která společně se Rwandou předběhla dokonce i Německo a Velkou Británii. Česká republika se pak umístila na 78. pozici, mezi Surinamem a Mongolskem. Z přehledu (ten si můžete pročíst zde) je navíc zřejmé, že drtivá většina zemí západní Evropy figuruje v první polovině výčtu, kdežto Česká republika se pyšní společností Ruska, Kambodži či Senegalu…Rozhodně tedy máme na čem pracovat…

S tím ostatně souhlasí i Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra. „Při současném tempu nastolování změn bude dosažení parity v ohodnocování trvat celé století. To je výhled, který je v dnešním globalizovaném světě prostě nepřijatelný, zejména mezi mladšími generacemi, které zastávají stále více progresivní pohledy na rovnost žen a mužů,“ shrnul. Zda se tedy změny někteří z nás dožijí, spočívá vlastně na nás samotných.