Železná opona stále stojí: Češi i Slováci v právech homosexuálů zaostávají za Západem, tolerance ve společnosti rapidně klesá

Situace leseb a gayů se zdaleka nezhoršuje jen v Polsku či Maďarsku. Jak naznačuje analýza, která srovnávala názory obyvatel jednotlivých evropských států mezi lety 2007 a 2019, Česko a Slovensko jsou země, kde se tolerance vůči sexuálním minoritám propadala bezkonkurenčně nejvíce.

Nenávist roste, tolerance upadá

Před několika dny se v Praze konala mezinárodní konference, která se zaměřila na situaci LGBT komunity napříč Evropou a střední Asií. Jak během ní zaznělo z úst Katrin Hugendubel, která je jednou z čelných představitelek nadnárodní organizace ILGA-Europe, v Evropě narůstá nenávist vůči sexuálním menšinám a zároveň tam, kde se situace vyloženě nezhoršuje, také nedochází k jejímu zlepšení. Důkazem prvního tvrzení může být např. dění v Polsku a Maďarsku a ačkoliv by se chtělo říci, že v Česku alespoň zůstává vše „při starém“ opak je pravdou.

Podle amerického think tanku The Pew Research Centre se totiž právě Česká republika společně se se Slovenskem v toleranci vůči homosexuálům za posledních dvanáct let rapidně propadla. Zatímco ještě v roce 2007 celých 83 procent Čechů s tím, že homosexualita by měla být ve společnosti akceptována, zcela souhlasilo, letos toto číslo kleslo na 59 procent. Podobný stav byl zaznamenán také na Slovensku. Tam sice bylo v roce 2007 myšlence akceptace homosexuality nakloněno jen 66 procent obyvatel, v roce 2019 se však jedná pouze o 44 procent populace. Ačkoliv by se tedy mohlo zdát, jak zle jsou na tom v Polsku, tam je minimálně v názorech na přijetí homosexuality stav téměř neměnný, resp. jen 45 procent Poláků se s myšlenkou akceptace ztotožnilo v roce 2007, o 12 let později to bylo o dvě procenta více. The Pew Research Centre tak upozorňuje právě především na rapidní propad zaznamenaný v Česku a na Slovensku.  

Na Menorcu vyrazte mimo hlavní sezonu. Jarní rozkvetlý ostrov skvěle poznáte pěšky i na kole, dohlédne na vás sám Kristus22. 3. 2021

(Nejen) víra, jako nástroj útlaku

Zatímco jasnou dělicí čárou pro odlišnost názorů je geografická poloha země, kdy existuje především propastný rozdíl v přijetí homosexuality mezi západní Evropou a postsovětskými zeměmi, stěžejním demografickým kritériem je religiozita daného národa. V zemích, kde lidé ve vyšší míře tvrdí, že náboženství hraje v jejich životě důležitou roli, panuje zároveň nižší pravděpodobnost společenského přijetí homosexuality (a to se týká i jednotlivých států USA).

Roli v přijetí odlišné sexuální orientace sehrává ale i věk, kdy samozřejmě mnohem otevřenější jsou myšlence přijetí jinakosti mladší lidé ve věku 18- 34 let. Naopak nejméně tolerantní jsou všichni, kdo překročili šedesátku. Situaci však ovlivňuje i politické smýšlení. Jak v České republice, tak i Polsku, Velké Británii, Švédsku, Španělku, Německu i Francii ti, kdo podporují pravicově-populistické strany, jsou výrazně méně nakloněni myšlence společenského přijetí homosexuality než ti, kdo volí strany na opačném konci politického spektra.   

Většina z nás má o dnešním světě zbytečně špatné mínění. Podléháme klamům a nevidíme, že lidstvo je na tom čím dál lépe26. 2. 2021

„Železná opona stále stojí“

Ačkoliv by samozřejmě bylo možné výše uvedená data rozporovat s ohledem na užitou metodiku a statistickou interpretaci (ostatně i data shromaždovaná na související témata v Česku výrazně číselně variují), rozhodně nelze říci, že by se Česká republika měla čím chlubit. Ačkoliv totiž umožňuje registrované partnerství, dále se legislativa neposunula, naopak narůstají tendence legislativně sňatkům leseb a gayů zabránit. Nemluvě o tom, jak raketově narůstá odpor vůči genderovým otázkám.

Jak poměrně příznačně právě na uplynulé mezinárodní konferenci poznamenala Adéla Horáková z platformy Jsme fér, i 30 let po skončení komunismu země bývalého východního bloku v oblasti rovného zacházení s LGBT lidmi stále zaostávají za svými západoevropskými protějšky. „Železná opona stále stojí,“ prohlásila přímo ve své řeči. A jak se zdá, jen tak nespadne…

Zdroj: pewresearch.org, Radio Free Europe