Slováci jsou nejméně tolerantní národ z celé EU – gayům a lesbám by dopřáli minimum práv, ukázal průzkum napříč Unií

Průzkumy veřejného mínění mohou posloužit jako cenná sonda do mysli lidí. A také ukázat, jak smýšlí celé národy. Pod taktovkou Evropské komise tak např. ve všech zemích EU probíhají průzkumy, které se vztahují k rozmanitým tématům. Aktuální výsledky tzv. Eurobarometru na téma diskriminace tak poukazují na to, jak ne/tolerantní k LGBT lidem jednotlivé státy jsou. A Slovensko se rozhodně nemá čím chlubit…

Slovensko: mekka netolerance

Aktuální Eurobarometr byl zaměřen na diskriminaci a sociální přijetí LGBT lidí napříč Evropou. Dotazovaní mohli k sérii tematicky formulovaných výroků zaujímat jedno ze tří možných stanovisek – zcela souhlasit, zcela nesouhlasit, příp. uvést, že nevědí. Již první výrok pak jasně ukázal, které země mají v dané oblasti mnoho co dohánět.

Zatímco 98 % všech dotazovaných Švédů uvedlo, že „gayové, lesby a bisexuální lidé by měli mít stejná práva jako heterosexuálové,“ totéž stanovisko zaujalo jen 31 % Slováků. Ti naopak v celých 59 % případů s tvrzením zcela nesouhlasili…

Poměrně překvapivé je, že v kladném přístupu vůči právům LGBT lidí Slováky dokonce přeskočili i Poláci – v Polsku by totiž rovná práva všem bez ohledu na sexuální orientaci dopřálo 49 % dotazovaných. A jak naznačují i další výsledky, Slovensko se rozhodně nemá čím chlubit. Ani v přijetí stejnopohlavního sexu Slováci zrovna nezabodovali, s tím, že je sex mezi osobami stejného pohlaví v pořádku, tak souhlasilo jen 20 % dotazovaných, horších výsledku pak dosáhli už jen v Bulharsku...

„Stavba domu spojila rodinu, která se musela smířit s tím, že jsme dvě ženské,“ říká nyní již maminka dvou synů, Veronika Kodešová13. 5. 2022

Rovnost pro LGBT lidi

Jak kompletní výsledky šetření ukázaly, severské země nepatří mezi lídry v prosazování rovnosti jen tak zbůhdarma. Švédsko a Dánsko vykázaly obecně nejvyšší míru přijetí LGBT lidí a společně s Nizozemskem, Španělskem či Německem jsou tak zeměmi  s nejvíce  otevřenými postoji vůči LGBT komunitě. Eurobarometr pak doložil také jasný trend – že směrem na západ otevřenost jednotlivých národů roste, směrem na východ naopak klesá…

Jak si vede Česko?

Ačkoliv Slovensko v průzkumu absolutně propadlo, ani Česká republika nevykázala zrovna oslnivé výsledky. V žebříčku tolerance se totiž pohybuje vždy až za druhou polovinou, blíže Slovensku než Švédsku. Rovná práva by tak lesbám, gayům a bisexuálním lidem v Česku dopřálo 57 % populace, naopak 39 % dotazovaných s podobnou myšlenkou zcela nesouhlasí. A se stejnopohlavním sexem je situace úplně stejná…

Padají vám vlasy? Možná vaše tělo volá o pomoc! Covid, jiné nemoci, nebo třeba i stres mohou vlasům výrazně uškodit. Co s tím?19. 5. 2022

Tolerance v Evropě

I když výsledky Eurobarometru na téma diskriminace nejsou pro nás a ani pro Slováky nijak potěšující, minimálně západní země komplexní vyznění šetření do jisté míry „korigují“. Plošně je tak možné říci, že cca tři ze čtyř oslovených Evropanů zaujímají stanovisko, že na sexuálním vztahu osob stejného pohlaví není nic špatného.

Mnohé země – zejména z chvostu žebříčku (kromě Slovenska dále Rumunsko, Bulharsko či Lotyško) – sice mají rozhodně co zlepšovat, i v Evropě jsou ale k dispozici ukázky pozitivní praxe. Výsledky ze Švédska či Nizozemska pak ukazují, že s patřičnou dávkou odhodlání a snahy lze lidské myšlení skutečně „změnit“. A pak se ruku v ruce může „změnit“ nejen přijetí, ale i postavení LGBT minority ve společnosti.

Zdroj: ec.europa.eu