„Bál jsem se říct kolegům, že jsem gay, vše změnil až přístup firmy k LGBT lidem,“ vzpomíná Zdeněk. Jak na podporu LGBT zaměstnanců?

Téma coming outu je samo o sobě poměrně komplikované. Ne každý sice během procesu sebeuvědomění prožije extrémní trauma, na druhou stranu i dnes může být přihlášení se k menšinové sexuální orientaci poměrně těžké, zejména má-li člověk jít „s kůží na trh“ na vlastním pracovišti. Jak se firmy mohou vypořádat s podporou LGBT zaměstnanců v praxi? A jak právě tyto aktivity mohou rezonovat napříč pracovním kolektivem?

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: DC/ZR/ExxonMobil / 27. 9. 2019

Diverzita na pracovišti

Podpora LGBT lidí na pracovišti klasicky spadá do ranku prosazování diverzity, ta si však v České republice hledá cestu k praktickému uplatnění spíše zvolna. Dalo by se každopádně říci, že „tahouny“ jsou v tomto případě nadnárodní firmy, které mají v dané problematice již četné zkušenosti. Jednou z nich je také ExxonMobil, společnost zaměřující se na těžební průmysl, která má jednu z mnoha svých poboček také v Praze.  

Právě český ExxonMobil se stal také držitelem ocenění Pride Business Fóra, které pravidelně získávají firmy s otevřenou zaměstnaneckou politikou, jež podporuje odlišnosti. A že se firmě daří to, co deklaruje v rámci své firemní kultury, dokládá také příběh jednoho ze zaměstnanců ExxonMobil, managera Zdeňka Roubka.

1. 2. 2020Spojení technologií a fitness aneb Nejmodernější stroje, díky kterým zhubnete a získáte kondici

Příběh ze života…

„Před šesti lety, když jsem si uvědomil a sám sobě přiznal svou pravou sexuální orientaci, jsem procházel nelehkým obdobím. Odcházel jsem od manželky s malou dcerou a čekal mě coming out před mými rodiči a širší rodinou. Moji rodiče, bývalá partnerka, dcera a také celá rodina a přátelé tuto nečekanou změnu přijali s respektem a podporou. Vnitřně to pro mě znamenalo nesmírnou úlevu a pocit vnitřní harmonie. Na druhou stranu jsem měl stále obavy vyoutovat se také na pracovišti.    

Ve firmě ExxonMobil aktuálně pracuji již patnáctým rokem, ale celé čtyři roky mi trvalo, než jsem se odhodlal všem oznámit, že jsem gay. Měl jsem velké obavy z reakcí mých kolegů, nadřízených i podřízených. Běžně jsem se dostával do situací, kdy jsem předstíral, že se u mě vůbec nic nezměnilo. Například v pondělí u ranní kávy jsme si s kolegy vyprávěli zážitky z víkendu, protože jsem ale nebyl připravený otevřeně mluvit o svém soukromí, často jsem předstíral, že i nadále žiji se svou manželkou. Nakonec jsem se podobným situacím, ale i různým firemním akcím, začal raději vyhýbat a uzavřel jsem se do sebe. Byl jsem najednou někým jiným a dnes vím, že to mělo negativní vliv také na můj pracovní výkon, zejména v pozici vedoucího. 

Změna nastala, když jsem jednoho dne přišel do práce a na stěnách našich kanceláří visely plakáty, na kterých byly zachyceny stejnopohlavní páry držící se za ruce se sloganem ´Oslavujeme lásku ve všech podobách´, firemním logem a logem skupiny PRIDE. Tyto plakáty a další aktivity zaměstnanecké skupiny PRIDE, která vyjadřuje podporu firmy ExxonMobil všem LGBT zaměstnancům, mne ujistily, že je v pohodě být sám sebou i v práci. Při nástupu na novou managerskou pozici jsem se rozhodl všem svým kolegům i novému týmu říci, kým jsem. Úsilí a nervy, které mě to stálo, se dají jen těžko popsat pár slovy. Nicméně reakce po coming outu v práci byly velmi pozitivní. Opadl ze mě poslední pocit jinakosti a teprve díky tomu jsem dokázal začít opět pracovat na plný výkon a být konečně sám sebou v každodenní rutině, popisuje své zkušenosti Zdeněk. 

Firemní praxe v ExxonMobil

Právě firma ExxonMobil je přitom ukázkou toho, že i když není zpočátku nakročeno zrovna nejlépe (v USA společnost např. ještě před pár lety jako historicky první získala záporné skóre v žebříčku HRC, který posuzuje míru práv LGBT lidí na pracovišti), na všem lze pracovat a situaci změnit. Jak doplňuje Dagmar Císařovská, manažerka komunikace ExxonMobil BSC Praha, „naše celosvětová a ruku v ruce i česká podpora LGBT komunity ušla za posledních šest let velký kus cesty. Pride skupiny jsou aktivní celkem v 19 zemích (v Česku od roku 2014), kde mají přes 3000 spojenců z řad zaměstnanců, kteří organizují nejrůznější akce a přednášky. Tyto aktivity jsou aktivně podporovány managementem firmy, včetně generálního ředitele, který se často účastní vzdělávacích i networkingových akcí. Skupina také spolupracuje s různými neziskovými organizacemi a mimo jiné i s Prague Pride.“

ExxonMobil má inkluzi a respekt k odlišnostem zakotvené také ve vnitřních firemních předpisech (Harassment in the Workplace Policy a Equal Employment Opportunity Policy) a v rámci tématu LGBT rovnosti jsou všem zaměstnancům poskytovány stejné benefity – např. dny volna na důležité životní události (kdy není rozlišováno, zda se jedná např. o sňatek či registrované partnerví), zapojení se do Employee Assistance Programu, který poskytuje asistenční, konzultačních a terapeutické služby. Ten mohou využít všichni zaměstnanci a jejich příbuzní, kteří potřebují poradit nebo podpořit v různých náročných životních situacích týkajících se práce, rodiny, zdraví, společnosti. Vedle toho firma zavedla také (nad rámec zákona)  „transgender guidelines” určené přímo pro osoby podstupující změnu pohlaví a od roku 2018 přistoupila k vybudování genderově neutrálních toalet.

6. 2. 2020Unikátní lázně místo baru: vyžadována je tu nahota a lidé všech tvarů a velikostí se sbližují i s vlastním tělem

Jak na věc?

Hledáte-li tedy náměty, jak začít prosazovat na pracovišti politiku diverzity a rovnost pro LGBT osoby, zaměřte se primárně na nastavení otevřenosti a vzájemné důvěry. Jak doplňuje Dagmar Císařovská, nemá smysl snažit se o naplnění „univerzálních návodů“. „V našem prostředí, kde pracuje 85 národností a panuje obrovská diverzita ve všech možných oblastech, ať už věku, rasy, pohlaví, náboženství, zdravotní situace atd., funguje nejlépe obrovská otevřenost v komunikaci, respekt a důvěra. Pokud navíc člověk cítí podporu od vedení a svobodu být sám sebou, v takto nastavené firemní kultuře se prostě dobře dýchá a žije,“ tvrdí.

Klíčem k úspěchu je však také otevřená podpora ze strany managementu a celého pracovního kolektivu. „Sami jsme někdy překvapeni odvahou některých kolegů sdílet své velmi niterné osobní příběhy. V tom je opravdová síla. A to včetně příběhů našich manažerů, kteří prošli sami coming outem. Jejich příklad pak samozřejmě inspiruje mnoho dalších lidí v přijetí sama sebe a boří strach z nejisté budoucnosti,“ uzavírá Císařovská. Pokud tedy hledáte příklad tzv. good practice, ExxonMobil je nesporně jednou z firem, která může být skvělou inspirací.