Mamánek: hloupý stereotyp o zhoubném vztahu syna a matky. V čem jsou „maminčini chlapci“ skvělí?

Vztahy mezi rodiči a jejich dětmi byly zkoumány od nepaměti. Klasické koncepty Odipova a Elektřina komplexu jsou toto důkazem – a také důkazem skutečnosti, že někdy může láska mezi rodiči a potomky nabýt nepříliš ideálních rozměrů. Jsou ale dnešní muži, kteří mají blízko k matce, skutečně „podezřelí“?

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: psychologytoday.com, askmen.com / 17. 9. 2019

Slabí muži?

Bez ohledu na patologii vztahu vystihnutém v klasickém Odipově komplexu je fakt, že mají-li dnešní muži blízko k matce, stávají se do jisté míry „podezřelými“. Nezřídka jsou považování za slabé nebo alespoň „podivíny“. A to zejména v případě, že se jedná o muže již dospělé a s vlastní rodinou. Tehdy je na problém zaděláno, jelikož tzv. mamánci na první místo staví svou matku.

„Maminčin chlapec, to je muž, který je pevně připoután ke své matce. S ní obvykle konzultuje naprosto vše a je závislý na jejím souhlasu,“ popisuje psychoterapeutka Tina B. Tessina. Je však třeba dodat, že ačkoliv označení „mamánek“ je obvykle vnímáno jako pejorativ, vztah s matkou samozřejmě může mít i pozitivní charakter – může být zdravý a láskyplný. Tedy jen to, že muž má k matce blízký vztah, ještě neznamená, že „něco“ je špatně.

12. 2. 2020Stala se úspěšnou modelkou i přes to, že trpí Downovým syndromem

Není mamánek jako mamánek

Také v psychologické rovině lze naleznout jisté rozpory, resp. neexistuje teorie, která by jasně osvětlila, na základě čeho pevné pouto mezi mužem a jeho matkou vznikne (nemluvě o jeho povaze). V základu ale platí, že „riziko“ vzniku silného „mamánkovského vztahu“ se snižuje ruku v ruce s působením kultury, která ženy považuje za slabé a opomíjené. Naopak je-li žena svým synem vnímána jako zdroj útěchy, lásky a vedení (na čemž rozhodně není nic špatného), může se stát, že zformuje mamánka ve smyslu všech jeho negativních vlastností.

„Tradičně jsou mamánci považováni za méně atraktivní partnery – být onálepkován jako mamánek znamená být stereotypně považován za méně mužného, nedospělého a nezralého. Tyto stereotypy stále přetrvávají, mnoho žen se také obává, že v případě života s mamánkem budou muset zastávat roli náhradní matky,“ tvrdí vztahový terapeut Jor-El Caraballo.

Ale na mamánky skutečně nelze pohlížet jen jako na slepě následující svou matku ve vší negaci, kterou dané označení nese. „Nálepkování lidí je dnes velmi běžné, označení někoho jako mamánka s sebou nese předpoklad, že to znamená jen to nejhorší. Ale ve své podstatě blízký vztah syna a matky nemusí nutně znamenat nic špatného – např. že se muž nedokáže sám rozhodovat. Může jít jednoduše o projev toho, že se jedná o muže, který respektuje ženy, a jelikož byl vychován milující matkou, vykazuje vyšší míru emoční inteligence, romantiky a laskavosti. A dojde-li na schvalování ze strany matky – v takovém případě chce muž její souhlas proto, že ví, že má dobrý úsudek a věří jí,“ konstatuje Laurel House, další odbornice na vztahy. Tehdy se ale ani partnerky mamánků nemusí vlivu matky obávat, nakonec těmi na prvním místě budou ony samy.

18. 2. 2020Díky těmto interiérovým trendům si domů vnesete kousek vaší oblíbené destinace

Jak poznat mamánka?

Bez ohledu na to, že na mamánky mnozí hledí spíše přes prsty, faktem je, že tito muži jsou obvykle dobře vychovaní, skvěle upravení a dokáží skvěle vycházet s lidmi. Díky vztahu s matkou nezřídka lépe rozumí ženám a jejich potřebám, a pokud dokáží  svůj zájem z matky přenést i na jiné ženy, nakonec jsou pro partnerský život výhrou. Samozřejmě jen tehdy, pokud mamánek není na matce a jejím servisu (klasicky označovaném jako mama-hotel) nezdravě závislý.

Odborníci se ale shodují na tom, že pro randění mohou být mamánci docela problémem. Bez ohledu na to, zda se mamánek zajímá o ženy, nebo o muže, jeho vztah s matkou funguje nezřídka jako odstrašující. Každopádně ale nelze házet všechny muže, kteří mají blízký vztah k matce, do jednoho pytle. Jen je třeba zaměřit se na to, jakou podobu „závislost na matce“ má. Vedle toho je třeba mít na paměti, že i s těmi nejzarytějšími mamánky lze pracovat na změně – kultivovat dovednosti pro nezávislý život a učit se, jak pracovat s emocemi vůči partnerce/partnerovi, a to bez jakýchkoliv mateřských zásahů.