Netradiční manželství dvou žen, bez lásky i sexu. Praxe běžná v zemi, kde je homosexualita trestná

Manželství nutně nemusí být uzavíráno jen za účelem plození dětí. Minimálně v Tanzanii by o tom ženy kmene Kuria mohly vyprávět své. Ačkoliv v zemi jsou stejnopohlavní vztahy postaveny mimo zákon, ony přesto žijí v párech s jinými ženami. Ne však ze vzájemné lásky, ani ne kvůli sexu, ale jednoduše proto, aby (i s dětmi) přežily.

Co znamená manželství?

Nesdílejí společnou postel, ani nenosí prstýnky, přesto žijí v manželském svazku, pracují, starají se o děti. Ženy kmene Kuria z existenciálních důvodů obnovily kmenovou tradici, která byla běžná již ve starověku. Zájem o tuto tradici pak podle lokálních obyvatel narůstá od 70. let minulého století. „Zvýšený zájem o nyumba ntobtu pozorujeme od 70. let, ale u nás to není nic špatného, naše komunita tyto ženy nestigmatizuje,“ tvrdí vůdce vesnice, Mwita Wambura Nsabi. Podle něj navíc zájem o toto ženské soužití bude v čase i nadále růst.

Přestože je manželství osob stejného pohlaví v Tanzanii nezákonné a vláda lesby a gaye stíhá, kurijská tradice zvaná nyumba ntobtu („ženský dům“) stojí stranou. V rámci této praxe se starší vdova, která nemá vlastní potomky (resp. syna), může oženit s mladší ženou, která má či čeká syna. Syn pak zdědí majetek starší ženy a zároveň zajistí, aby její rodová linie nezmizela.

Michel Dryadalis z The Roosters Theatre: „Pánská burleska není jen pro ženy. Na naše vystoupení chodí i spousta mužů“11. 1. 2021

Progesivní kmen?

Pokud by se na první pohled někomu zdálo, že kmen Kuria je velmi pokrokový, opak je pravdou. Jedná se o hluboce tradiční společenství, stavící na patriarchátu. Dívkám je běžně prováděna obřízka, muži naopak žijí v polygamii. Ženy jsou proto velmi ohrožené, zejména po smrti manžela. Nemohou totiž vlastnit žádný majetek – půdu (a to navzdory legislativě, která v Tanzanii stanovuje, že ve vlastnictví půdy jsou si ženy i muži rovni), produkovat jakékoliv zboží, nemohou být tedy jakkoliv ekonomicky aktivní. Po smrti manžela jsou navíc vydány na milost jeho rodině. Běžnou praxí je navíc domácí násilí a sexuální útoky na ženy.

„Musela jsem pracovat, nedostávala jsem ani najíst, kdybych nešla na pastvinu, zabili by mě. Potřebovala jsem utéct,“ popisuje jedna z žen svou situaci před tím, než se provdala za starší ženu. „Před svatbou nyumba ntobtu jsem žila velmi osaměle, ale teď se cítím šťastná, protože jsem doma denně obklopena lidmi,“ doplňuje její partnerka.

„Mí klienti v době koronakrize vydělali velké peníze,“ říká finanční poradce a dává nahlédnout do své profese17. 11. 2020

Manželství jako existenční nutnost

Toto specifické manželství, které do jisté míry zcela nenaplňuje běžnou představu o účelu sňatku, pak zároveň otevírá další důležitou otázku – jaká je vlastně podstata manželství? Mělo by stát na romantické lásce? Nebo by mělo oběma manželům poskytovat zázemí, jistotu, podporu?  

V rámci nyumba ntobtu fungují zcela zvláštní pravidla. Mladší z žen může sexuálně žít s muži, prakticky se přímo očekává, že otěhotní a do rodiny starší ženy přivede nové děti. Biologičtí otcové v tomto případě na děti nemají žádný nárok. Prakticky se tak jedná o skutečně efektivní možnost, jak se ženy v dané společnosti mohou chránit před násilnostmi a vykořisťováním. Na druhou stranu některé dívky jsou ke sňatkům se staršími ženami nuceny svými rodinami, pro které jsou přílišnou ekonomickou zátěží. Manželství s majetnými vdovami je pak pro mnohé způsobem, jak udržet rodinu nad vodou.

A jak upozorňují odborníci z právních kruhů, sňatky nyumba ntobtu jsou sice „řešením“ situace tanzanských žen, avšak řešením nedokonalým. Jak např. upozorňuje právník Emmanuel Clevers, který působí v Centru pro vdovy, z tohoto typu vztahu těží především starší ženy. Těm mladším jsou upřena jakákoliv další práva na majetek, zároveň i děti jsou přiřknuty starší z žen. V některých případech jsou navíc mladší ženy nuceny svými partnerkami k sexu prakticky s kýmkoliv, což v důsledku zvyšuje i riziko přenosu pohlavních chorob, HIV nevyjímaje...

Zdroj: cnn.com, iwmf.org