Konkrétní plastické operace neovlivňují jen vzhled, mění i osobnost. Efekt a potřebné zákroky se ale liší dle pohlaví

Plastické operace obličeje již dávno nejsou jen doménou žen. I muži chtějí vypadat mladě a svěže. Ovšem nejen mladistvější vzhled je v případě mužů výsledkem, který se po estetických operacích dostaví. Určité specifické zákroky totiž dokáží mnohem více – změní způsob, jakým muži na své okolí působí.

Skalpel mění osobnost?

V době, kdy je honba za dokonalostí pro mnohé prakticky posedlostí, asi není ničím překvapivým fakt, že i muži touží po estetických zákrocích v oblasti obličeje. I oni se chtějí zbavit vrásek či povadlých očních víček. Ovšem jak naznačil nejnovější vědecký výzkum, tyto zákroky neovlivňují jen vzhled samotný. Konkrétně muži totiž díky specifickým kosmetickým operacím nejenže mohou budit v okolí větší sympatie, ale také působit důvěryhodněji, plastika obličeje jako by změnila i jejich sociální dovednosti…

„Domácnosti plýtvají jídlem ze všeho nejvíc, my se tomu snažíme zabránit,“ říká Anna Strejcová, ředitelka organizace Zachraň jídlo22. 5. 2020

To, jak může plastická operace obličeje působit na okolí dotyčného, není na poli vědy nijak nové téma. Zatímco však již v roce 2015 jedna ze souvisejících studií prokázala, že v případě žen kosmetické operace primárně skutečně ovlivňují vzhled a zvyšují jejich ženskost, v případě mužů je situace jiná. Konkrétně na mužnosti jim totiž podstoupené operativní zákroky nijak nepřidají, na druhou stranu však mohou nesporně navenek působit na jejich okolím vnímané osobností rysy.

„Tendence posuzovat vzhled obličeje je pravděpodobně zakořeněna v evoluci, protože studie naznačují, že hodnocení osoby založené na vzhledu je spojené s přežitím – náš zvířecí instinkt nám říká, abychom se vyhnuli těm, kteří nevyvolávají sympatie. My přitom z předchozích výzkumů víme, že osobnostní rysy lidé odvozují z individuálních neutrálních výrazů,“ tvrdí jeden z autorů aktuální studie, dr. Michael J. Reilly.

Pozvednuté obočí = extrovertní riskér

Stávající výzkum se zaměřil na konkrétní kosmetické zákroky a jejich vliv na vnímání člověka okolím, jednalo se specificky o zvednutí horních očních víček, plastiku dolních očních víček, face-lift, pozdvihnutí obočí, vyhlazení krku, modelaci nosu a také aplikaci implantátů do oblasti brady. Do studie bylo zařazeno několik desítek mužů, jejichž fotografie byly prezentovány skupině „posuzovatelů“. To měli hodnotit míru atraktivity, agresivity, extroverze, sympatie, rizika, schopnosti socializovat se, důvěryhodnosti a mužnosti. Účel studie jim však – aby bylo zabráněno zaujatosti – nebyl předem znám. Odborníci navíc sestavili několik hodnoticích skupin, kterým ukazovali jen fotky mužů před zákrokem a naopak jen po zákroku. Tím bylo eliminováno zkreslení výsledků.

A podle výzkumníků mluví shromážděná data jasně. Chirurgická úprava horních víček se pojila s obecně vyšší mírou vnímaných sympatií a důvěryhodnosti. Operace dolních víček naopak způsobila, že byli muži vnímáni jako opatrnější, méně ochotní riskovat. Naopak jako větší hráči byli vnímání ti muži, kteří si nechali zvednou obočí, ti zároveň po zákroku působili na respondenty také jako větší extroverti. Face-lift učinil muže obecně sympatičtějšími a důvěryhodnějšími a lifting krku pomohl mužům s jejich mužností. Rozličné úpravy nosu pak měly pozitivní efekt ve vnímání míry atraktivity. Pouze úprava brady neměla na vnímání okolím prakticky žádný vliv.

FOTO: Věk není třeba skrývat – prošedivělé vousy, knírky a bradky zaplavily Hollywood22. 5. 2020

Obličej = zrcadlo duše

„Je opravdu zajímavé, že různé anatomické oblasti obličeje v různé míře přispívají k celkovému vnímání osobnosti. Také je pozoruhodné, že studie neprokázala změny ve vnímání mužnosti,“ shrnuje Railly s tím, že již Cicero popsal obličej jako zrcadlo duše. Fyzický vzhled člověka je tedy z tohoto úhlu pohledu osobní charakteristikou nejzřetelnější a přístupnou ostatním v sociálních interakcích. Není proto divu, že i jemné změny v neutrálním vzhledu obličeje mají dostatečný vliv na to, aby pozměnily posuzování osobnosti daného člověka.

Ačkoliv na mužnosti plastiky mužům nepřidají, v dalších rovinách jim jsou nesporně ku prospěchu. „Naše zjištění naznačují, že jak muži, tak ženy podstupující kosmetické operace obličeje se mohou dočkat nejen navýšení vnímání jejich atraktivity, ale také dalších pozitivních změn ve vnímání jejich osobnosti,“ upřesňuje Reilly.

Přitom právě muži v posledních letech své postoje k plastické chirurgii radikálně změnili a již tvoří cca 15 – 20 % celého trhu plastické chirurgie. Ovšem i tak je třeba myslet na specifika pojící se k pohlaví, kdy rysy preferované u mužů jsou naprostým opakem toho, co je oceňováno na tváři žen. Atraktivní mužský vzhled tedy zahrnuje ostré rysy, výrazné lícní kosti a také dopředu posazenou bradu, zatímco u žen jsou pozitivně hodnoceny měkčí kontury, široký úsměv a kulaté tváře

Zdroj: newsweek.com, medicalxpress.com