Z manželství těží pouze muži – jsou zdravější a žijí déle. Ženy si sňatkem a dětmi "ničí život"

Před pár dny svět obletěla informace, že manželství je hlavním faktorem, který ovlivňuje lidské štěstí. Ovšem jak se ukazuje, ze společného soužití nebenefitují partneři stejně. Zatímco sezdaní muži jsou spokojenější a zdravější, ženám se mnohem lépe žije bez partnera a dokonce i bez dětí.

Recept na štěstí – bez muže a bez dětí

Společenský narativ, v němž je život ženy ohraničen mezníky, jako je nalezení partnera, svatba, vybudování společné domácnosti a zplození a výchova dětí, je všeobecně znám a většinově akceptován (ostatně, jedná se o zcela klasický „scénář“ užívaný také např. v rámci romantických komedií). Jenže realita je na hony vzdálená. Pokud totiž žena skutečně touží žít „šťastně až do smrti“, učiní nejlépe, když se nevdá a plození dětí nechá na jiných.

Svobodné a bezdětné ženy jsou totiž dle aktuálního rozsáhlého průzkumu nejšťastnější podskupinou v populaci, jak navíc naznačují statistické modely, v kondici se dožijí dokonce vyššího věku než ženy vdané a vychovávající děti. Tématu se podrobně věnuje profesor behaviorální vědy Paul Dolan z London School of Economics, který nejenže je autorem aktuálního výzkumu, ale také publikoval knihu Happy Ever After, kde pracuje s daty American Time Use Survey (ATUS) srovnávajícími míru spokojenosti a nespokojenosti mezi dvojicemi sezdanými, rozvedenými a také mezi lidmi, kteří žijí jako singles či jsou vdovy/vdovci. Zároveň se pak snaží naznačit, že existují poměrně nečekané cesty k trvalému životnímu naplnění.

„S tím, že jsem tlustá, jsem nikdy problém neměla,“ říká královna českého soulu a body positive aktivistka Dannie Ella22. 5. 2020

„Máme shromážděné vypovídající údaje, které mluví jasně. Mohu je shrnout slovy – pokud jste muž, měli byste se oženit, pokud jste žena, tak se sňatkem neobtěžujte,“ tvrdí Paul Dolan. A dodává, že „manželé jsou šťastnější než jiné podskupiny obyvatelstva, ale pouze tehdy, když je jejich protějšek v místnosti. V momentě, kdy zmizí, cítí se všichni fakt mizerně.“ To ostatně prokázala i zmiňovaná stude ATUS. Úroveň štěstí sezdaných dvojic byla sice vyšší než spokojenost lidí, kteří žijí sami, ovšem jen do chvíle, než druhý z partnerů zmizel z doslechu…

Stigma: žádný muž a žádné děti

Velmi zajímavá je pak Dolanova interpretace podoby ženského štěstí – jak totiž naznačují statistická data, bezdětný životní styl obecně ženám prospívá mnohem více. Jelikož je však rodinný život v manželství (a nejen s partnerem, ale i s dítětem/dětmi) považován za určitý standard, ale nezřídka i za známku „úspěchu“, mnohé svobodné a bezdětné ženy se kvůli těmto „stigmatům“ mohou poměrně paradoxně cítit nešťastné. Lidé totiž přirozeně inklinují k porovnávání se s ostatními – z toho však plynou negativní důsledky v momentě, kdy mají pocit, že okolím nastavený standard nenaplňují.

„Když potkáte svobodnou a bezdětnou čtyřicátnici, obvykle si řeknete – ach, jaká škoda. Možná ještě narazí na toho pravého a vše změní. Ano, změní, potká muže, kterého si vezme a bude více nešťastná a méně zdravá nebo dokonce zemře dříve,“ shrnuje lakonicky Dolan.

Umělé oplodnění jako čiré utrpení aneb Cesta za vytouženým dítětem očima žen28. 5. 2020

Manželství pro muže

Zatímco by se mohlo zdát, že těmi, kdo prahnou po vdavkách, jsou ženy, opak je pravdou. Resp. ženy sice mohou toužit po svém pohádkovém dni v bílých šatech, ovšem co se důsledků sňatku pro jejich další život týká, rozhodně to není žádná hitparáda. Ačkoliv samozřejmě existují určité přínosy manželství i pro ženy, nejvíce ze sňatku těží muži. Podle Dolana jsou ženatí muži zdravější, jelikož jsou vystaveni méně rizikům, což je paradoxně situace zcela opačná než v případě žen. Ty jsou naopak v souvislosti se sňatkem vystaveny vyšším rizikům vzniku fyzických i duševních onemocnění než jejich mužské protějšky.

V základní rovině pak je manželství hlavní výhodou pro muže proto, že se v jeho důsledku „uklidní“ (ve smyslu určitého usazení se). „Ženatí muži podstupují nižší rizika, vydělávají více peněz a žijí déle,“ uzavírá Dolan.

Zdroj: theguardian.com, thesun.co.uk, express.co.uk