Vraždy ze cti – likvidace gayů v Čečensku pokračuje, podílejí se na ní samy rodiny homosexuálů

V Čečensku je homosexualita nežádoucí. K jejímu potírání se však – po boku ozbrojených složek – přidávají i rodiny čečenských gayů. Ty své příbuzné vraždí, aby očistily svou pověst…

Zatýkání čečenských gayů a jejich věznění ve speciálních „táborech“ plnilo mediální prostor již před dvěma lety. Navzdory tomu dodnes nebyla situace vyřešena. Režim existenci podobné praxe – stejně jako „výskyt“ LGBT lidí na území Čečenska – popírá. Přesto existuje nespočet výpovědí těch, kteří přežili, o brutálním mučení a výsleších. Jak navíc naznačuje nejnovější zpráva Human Rights Watch, nezřídka příbuzní zadržených gayů zaplatí nemalé „výkupné“, aby následně nepohodlného člena rodiny mohli zavraždit sami…

5 kroků, které zajistí čistý vzduch i u vás doma8. 4. 2020

Neřešený problém od roku 2017

Poprvé se o zadržování gayů čečenskými úřady začalo hovořit v roce 2017. Místa, kde byli na území Čečenska zatčení gayové drženi a podrobování brutálním výslechům nezřídka končícím smrtí, se dostala do středu zájmu mnoha světových médií, lidsko-právní organizace se pak snažily apelovat jak na čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, tak i ruské prezidenta Putina, aby této praxi učinili přítrž. Bohužel však marně. Navzdory mnoha důkazům a shromážděným výpovědím přeživších (kteří nezřídka poté, co se jim podařilo uprchnout, příp. byli příbuznými vyplaceni, zemi urychleně opustili) je z nejvyšších míst existence této praxe stále popírána.

„Vyšetřování, která jsme provedli, nepotvrdila existenci důkazů o porušování lidských práv a ani jsme nebyli v Čečensku schopni najít žádné příslušníky LGBT komunity,“ uvedl v květnu 2018 před Radou OSN pro lidská práva ruský ministr spravedlnosti Aleksander Konovalov. I proto doposud nebyla přijata žádná konkrétní opatření, která by čečenské gaye chránila. Jak přitom naznačují nejnovější informace shromážděné organizací Human Rights Watch, i nadále jsou gayové v Čečensku vystaveni velkému nebezpečí. Bohužel však nejen ze strany úřadů, ale také ze strany vlastní rodiny…

Smrt za pošpiněnou čest

Většina obyvatel Čečenska jsou muslimové hlásící se k islámu – homosexualita je tak v zemi obecně vnímána jako poskvrňující rodinnou čest. Této praxe jsou si samozřejmě vědomy také čečenské vládní kruhy. Jak uvádí Human Rights Watch, která mj. zveřejnila také rozhovory se čtveřicí mužů, kteří byli v Čečensku vězněni a mučeni, úředníci prakticky povzbuzují příbuzné gayů, aby se jich sami zbavili. Dle jedné z výpovědí tak dotyčného muže policie sama předala rodině i s informací, že je gay, a nepřímo tak rodinné příslušníky vyzvala k tomu, aby jej zabili.

„Po týdenním zadržování a mučení pozvali policejní úředníci příbuzné jednoho z gayů a také kněze. Policie veřejně muže označila za gaye a uvedla, jak zahanbil svou rodinu, a zároveň zdůraznila, jak se provinil mužův otec, když tuto skvrnu na rodinné cti trpěl. Nakonec otce i se synem poslali domů – ten raději během pár dní z Čečenska uprchl,“ popisuje materiál Human Rights Watch.

Že se nejedná o ojedinělou praxi, pak doložily shodné příběhy dalších přeživších. Jak navíc Human Rights Watch doplňuje, potvrdila se také praxe, kdy policie po rodinách zadržovaných mužů požadovala za jejich propuštění vysoké výkupné.

"Jsou dny, kdy propadám zoufalství." Příběhy Čechů, kteří kvůli koronaviru zůstali tisíce kilometrů od svých nejbližších3. 4. 2020

Další vlna zatýkání…

O nové vlně zadržování gayů Human Rights Watch hovoří v souvislosti s koncem roku loňského a počátkem roku letošního – dle publikované zprávy tak bylo na území Čečenska v období od prosince 2018 do dubna 2019 zadrženo minimálně 23 mužů kvůli předpokládané homosexualitě. Většina z nich pak byla zadržována na oddělení pro vnitřní záležitosti v Grozném.  Ve výpovědích hovoří kromě brutálního násilí také o ponižování – např. nuceném úklidu toalet před ostatními, kdy je cílem gaye snížit úkoly stereotypně spojovanými se ženami...

I v tomto případě však čečenské úřady trvají na svém a tvrdí, že informace o pronásledování gayů nejsou postaveny na relevantních důkazech. „Vše je absolutní lež. V uvedeném období v Čečenské republice nedošlo k žádnému zadržení na základě sexuální orientace,“ prohlásil Alvi Karimov, mluvčí Ramzana Kadyrova.

Zdroj: pinknews.co.uk, hrw.org