GAY VZTAHY: 9 způsobů, jak se liší od těch heterosexuálních

Jak moc jsou gay vztahy odlišné od těch heterosexuálních? Ve kterých směrech můžeme vidět největší rozdíly a kvůli čemu vzniká v gay vztazích nejvíce konfliktů?

Autor: Jan Witek / Zdroj: Ken Howard; Foto: Shutterstock / 2. 5. 2019

1. Peníze

V homosexuálních vztazích může vznikat spousta konfliktů právě kvůli penězům. Statisticky lze říct, že gay muži (ale i ti hetero, ve srovnání se ženami) vydělávají daleko více peněz. V heterosexuálních vztazích se muž snaží být živitelem rodiny a podobné ambice mají také gay muži, proto se u nich často objevuje „boj“ o pozici „živitele“. Gayové by však měli pochopit, že to není o dvou „já“, ale o budování „my“. Proto by o penězích měli mluvit a jak příjmy, tak i výdaje si rozumně rozdělit.

Na rozdíl od heterosexuálních párů jsou gayové (ale i lesby), kteří tvoří pár, v mnoha zemích zákonem považováni jen za osoby žijící pod jednou střechou. Heterosexuální páry tak mají daleko větší předpoklady k tomu, že své finance dají dohromady a mají společné bankovní účty, společnou daňovou evidenci apod. Homosexuálové tyto věci většinou řeší individuálně a myšlenka sloučení dvou individuálních příjmů do jednoho může být jistou emocionální překážkou, která však po určité době vztahu a nabyté vzájemné důvěře často vymizí, jen to trvá trochu déle.

2. Sex

Homosexuální páry k sexu většinou přistupují trochu jinak. Daleko více se u nich objevuje tendence být v nemonogamním vztahu. Velkou částí k tomu přispívá povaha mužské sexuality obecně. Je totiž pravda, že i mnoho heterosexuálních mužů by pravděpodobně bylo nemonogamních, kdyby jim jejich ženy daly příležitost. Muži totiž dokážou daleko snadněji oddělit sex od lásky.

3. 2. 2020Coming out i dnes může člověku zničit život. Kvůli odlišnosti se (známí) lidé stávají oběťmi vydírání

3. Domácnost

Jak správně rozdělit podíl domácích prací? I když se to v současné moderní době úplně nepřiznává, stále je zřejmé, ze ženy v heterosexuálních vztazích dělají většinu domácích prací. Muži jsou bráni jako živitelé rodiny, kteří pracují, vydělávají peníze a přiloží ruku k dílu hlavně když se jedná o nějaké těžší práce či opravy. U homosexuálů tak v tomto případě občas může dojít k problému urovnat si, kdo se bude čemu věnovat. Nejlepší radou je vytvořit si seznam všech domácích prací a poté společně diskutovat, které z činností jsou pro jednoho či druhého lepší. Mělo by tak být dosaženo tzv. vzájemné spravedlnosti, kdy ani jeden nebude mít pocit, že toho dělá více.

4. Děti

Děti se do homosexuálních rodin dostávají několika způsoby, a to například prostřednictvím pěstounské péče, přijetím dítěte partnera či tzv. náhradním mateřstvím. Zatímco od heterosexuálních párů se dnes očekává, že děti mít budou, u homosexuálních párů tomu tak není. V homosexuálním vztahu také neexistuje nic takového jako náhodné těhotenství. Do hry vždy vstupuje diskuze o tom, zda se gayové pro otcovství opravdu rozhodnou a následně také diskuze o „genderových rolích“ a výchově dítěte. U heterosexuálních párů je často překvapivé, kolik práce jde automaticky k matce, aniž by byla zjevná diskuze o tom, že podobnou věc mohou dělat také otcové. Pro homosexuální otce neexistují genderové stereotypy, které by cestu nějakým způsobem určovaly, takže rozdělení povinností musí být opět projednáno a většinou se oba muži zapojují rovným dílem.

5. Rodina

Zde je jediný rozdíl v tom, že i dnes je spousta tzv. nevyoutovaných gayů, kteří nežijí plnohodnotný partnerský život, jelikož se tzv. „skrývají“ před svou vlastní rodinou, která o jejich sexuální orientaci nemá tušení. Tito gayové tak s blízkými nemohou sdílet zážitky, dojmy, zvát je na návštěvu apod. Existují i tací, kteří neměli zrovna největší štěstí a rodina jejich sexuální orientaci zkrátka neskousla. Těm pak rodinu nahrazují přátelé či rodina přítele. 

6. Práce

Zdá se, že v mnoha homosexuálních vztazích je tolerováno pravidlo: “Práce na prvním místě.” Mezi homosexuály je obecně mnoho velmi ambiciózních lidí, kteří jdou tvrdě za kariérním postupem, ale problém nadměrné práce, která často vztahu a trávení společného času může ubližovat, pramení také z očekávání a předsudků šéfů (tedy pokud tím samotným šéfem zrovna nejste), kteří pokud vědí, že jste homosexuál, automaticky na vás mohou přeřadit práci navíc, poprosit vás o přesčas apod. Přece to neřeknou támhle Pepovi, který má doma manželku a děti a „potřebuje“ být s rodinou....

7. Zábava

Jedním z největších rozdílů mezi homosexuálními a heterosexuálními páry je, že homosexuální páry daleko více a důsledně prokazují mladistvost, hravost a smysl pro zábavu. Tančí v klubech, jsou většinou nekonfliktní, jezdí na gay setkání, navštěvují charitativní akce, prozkoumávají různou gastronomii, slaví narozeniny a výročí kreativním způsobem, dělají dokonalá domácí vylepšení, cestují po světě a poznávají přírodu. Nutno zmínit, že tohle všechno není běžné jen pro bohaté páry, dokonce i homosexuální páry střední či nižší třídy vykazují větší smysl pro objevování zábavných a kreativních zážitků. Často k tomu může vést ekonomické privilegium, které přichází s dvojím „mužským“ platem a bezdětností, ale je to hlavně proto, že homosexuálové mají tendenci mít dobrodružného, kreativního a mladistvého ducha.

1. 2. 2020Potravinové doplňky jsou pro tělo prospěšné. Pro nejlepší efekt by měly být užívány pravidelně a dlouhodobě

8. Vzhled

Na rozdíl od heterosexuálních párů mají homosexuálové smysl pro péči o své tělo a vzhled a také „mužskou soutěž“. Homosexuálové jsou obecně více vizuálně orientovaní než heterosexuálové. V homosexuálních párech se častěji objevuje také jakási „soutěž“ s ostatními. I když milují svého partnera, rádi jsou také uznáváni a obdivováni jinými muži. To může být někdy nezdravé, ale nikomu ještě neuškodil tzv. „zdravý narcismus“. Každý má rád, když je mu řečeno, že vypadá dobře.

9. Politika

Homosexuálové jsou více ovlivněni politikou, změnami zákonů a změnami ve společnosti. Ve zprávách téměř každý den slyšíme něco, co by mohlo potenciálně změnit jejich právní status. Každý stát, který legálně přijímá rovnost manželství, pozitivně ovlivňuje homosexuální páry, zatímco existují i státy, které bojují zuby nehty za to, aby páry stejného pohlaví o jakákoliv práva připravily. Podobná situace je aktuální právě u nás v Česku. Pokud vezmeme v úvahu, že jsme homosexuál a téměř každý den ve večerních zprávách či v novinách čteme, jak o nás někteří lidé mluví a vyjadřují se, tak to jen zvyšuje každodenní zátěž. Homosexuální páry bývají více politicky uvědomělé a politicky aktivnější (účastní se protestů, psaní dopisů, navštěvují fundraisery apod.), jelikož aktivně bojují za svá práva, která jsou v některých zemích každý den napadána.