ROZHOVOR: Karel Černín z pohřební služby: „Strach jsem nikdy nepociťoval, jsem toho názoru, že mrtví mi už neublíží“

Pohřebnictví je obor, se kterým většina z nás do styku přicházet příliš nechce, nicméně jiný osud potkal Karla Černína z Karviné, který pokračuje v rodinné tradici a spolu se svou maminkou a bratrem pohřební firmu vede. Existují nejrůznější trendy také v pohřebnictví a dají se v tomto oboru sehnat kvalifikovaní zaměstnanci?

Autor: Jan Witek / Zdroj: Karel Černín; Foto: ilustrační (Shutterstock) / 1. 4. 2019

Jak se tvá rodina k pohřebnictví vlastně dostala?

Moje maminka po maturitě přijela do Karviné za rodiči a hledala práci. V OPOS (bývalá tamní firma, pozn. red.) jí nabídli několik prací, a to včetně vedoucí květinové síně. Nicméně máma přijala nabídku pohřební služby, ve které se stala po třech letech vedoucí, a tuto práci vykonává dodnes. To znamená, že nejdříve začala ve společnosti OPOS a po jejím rozpadu už firmu provozuje 28 let soukromě.

Jakou pozici máš ve firmě ty?

Do firmy jsem nastoupil po studiích, pracuji zde už šest let. Pracuje zde také můj bratr, který nastoupil hned po maturitě, už to bude 21 let. Mou pozici bych mohl nazvat jako pracovník pohřební služby, není pro to specifičtější pojmenování.

Co všechno tedy tvá práce obnáší?

Vykonávám veškerou práci, která je v pohřebnictví potřeba, tj. převozy zemřelých, oblékání, úprava zemřelých, obřady, řízení auta, čištění a dezinfekce aut a chladicích zařízení. Je toho ale mnohem více. Dalo by se říci, že mám na starost vše od převozu zemřelého, až po kremaci nebo pohřbení a veškeré práce s tím spojené.

31. 5. 2019(Příliš) blízký vztah F. S. Fitzgeralda a E. Hemingwaye: poslední žhavé setkání literárních velikánů zachycuje hra Scott a Hem

Nepociťuješ v souvislosti s touto prací někdy strach?

Strach jsem nikdy nepociťoval, snažím se o důstojnost pohřbení každého člověka. Jsem toho názoru, že mrtvý mi už neublíží.

Je něco, co tě na této práci štve?

Spousta nesmyslných předpisů a zákonů, které musíme dodržovat, stále jich přibývá. Někdy si už připadáme jako úředníci a ne jako pohřebáci.

Bohužel smrt si svůj čas nevybírá, dá se tak říct, že musíš pracovat neustále?

Pozůstalí organizují pohřby v soboty i neděle a také jejich vyřizování nechávají na soboty a neděle, jelikož jsou v týdnu v práci. Takže člověk pořád musí hlídat telefon. Nikdy nevíte, co vás čeká, kdy a kdo zavolá. Kromě dovolené si nelze plánovat vůbec nic. Nelze počítat ani s volnem na Vánoce ani jiné, třeba i státní svátky.

Je těžké v tomto oboru najít zaměstnance?

Je těžké najít slušné, příjemné a vstřícné zaměstnance, kteří navíc psychicky zvládají jednání s pozůstalými a hlavně se zemřelými (např. v rozkladu atd.). Mnozí si myslí, že budou jen řidiči. Když se pak dozví, co vše ta práce obnáší, ztrácí zájem.

Jaké všechny pozice může taková pohřební služba vlastně nabídnout?

Již zmiňovaný pracovník pohřební služby, obstaravatelka pohřbů a snad ještě řečník, ale to si u nás zajišťujeme sami.

Potřebují k tomu uchazeči nějaké zvláštní vzdělání?

Kdysi to nebylo potřeba, ale dnes je otevřená škola ve Světlé nad Sázavou, obor Pohřebnictví.

Takže potřeba je nejen vzdělání, ale hlavně také pořádná psychická odolnost?

Jak jsem se již zmínil, tato práce je náročná a zdůraznil bych, že i psychicky.

Jak si pak člověk může odpočinout a trochu se odreagovat?

V tomto oboru, alespoň v naší firmě, je odpočinek a odreagování velice minimální. Práci vykonáváme téměř nepřetržitě. Takže je jen pár možností, ale jinak jme stále na nohou.

7. 8. 2019„Žádný cukr, žádné předsudky“ – Coca Cola v Maďarsku s podporou gayů a leseb tvrdě narazila

Zní to poněkud morbidně, ale jistě i v tomto odvětví existují jisté trendy. Mohli bychom je nějakým způsobem popsat?

V našem městě je průměrně necelých 80 % pohřbů do kremace a zbytek do hrobu (do země). Oproti dřívějším rokům přibývá pohřbů bez obřadu. A co se týče rakví, tak kdysi byly z velké části černé. Dnes si můžeme vybrat více barev a odstínů (černá, hnědá, béžová, bílá, modrá, fialová atd.). Zkrátka i v tomto oboru se vyskytují nejrůznější trendy, záleží jen na tom, kolik peněz si pozůstalí mohou dovolit utratit.

V jakém cenovém rozmezí se tedy může pohybovat nejlevnější a nejdražší pohřeb?

Je to velice různorodé. Záleží na kraji či městu. Náš kraj (Moravskoslezský kraj, pozn. red.) je velice specifický. Záleží na pozůstalých, pro jaký pohřeb se rozhodnou, jestli do kremace nebo do země. Zda mají hrobové místo, či ne. Jakou rakev si vyberou. Kolik květin budou chtít a jaké apod. Ale pohřeb lze zajistit od cca 10.000 Kč s tím, že konečná částka je téměř neomezená. Záleží jen na požadavcích a možnostech pozůstalých.