3/4
Moderní léčba umí snížit množství viru HIV v krvi pod detekovatelnou úroveň a člověk se stává pro své okolí neinfekčním.

Moderní léčba umí snížit množství viru HIV v krvi pod detekovatelnou úroveň a člověk se stává pro své okolí neinfekčním.

Zdroj: iStock