1/4
Při výdechu zkuste se zavřenými ústy "vydávat" zvuk jako "hmmm"

Při výdechu zkuste se zavřenými ústy "vydávat" zvuk jako "hmmm"

Zdroj: iStock