2/5
34 % nebinárních osob vadí, že 
je v jejich průkazu 
totožnosti či na bankovní 
nebo kreditní kartě 
uvedeno jejich pohlaví

34 % nebinárních osob vadí, že je v jejich průkazu totožnosti či na bankovní nebo kreditní kartě uvedeno jejich pohlaví

Zdroj: Mastercard/ se svolením