3/4
Právě ve školách by žáci/studenti měli být vedeni ke vzájemnému respektu

Právě ve školách by žáci/studenti měli být vedeni ke vzájemnému respektu

Zdroj: iStock