Jiří Hromada se setkal i s Dalajlámou

Jiří Hromada se setkal i s Dalajlámou

Zdroj: Alexandra Šnaid, se svolením