3/9
Rodina Horákových: (zleva) Lukáš, syn Václav William a Jakub

Rodina Horákových: (zleva) Lukáš, syn Václav William a Jakub

Zdroj: Alexandra Šnaid, se svolením