Jakékoli sliby urychlení procesu za úplatu by byly podfuk

Jakékoli sliby urychlení procesu za úplatu by byly podfuk

Zdroj: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, se svolením