Jak se situace vyvine u jednotlivce, to je u každého individuální a vliv na to má jak zdraví, tak genetika nebo věk

Jak se situace vyvine u jednotlivce, to je u každého individuální a vliv na to má jak zdraví, tak genetika nebo věk

Zdroj: iStock