Americká psychiatrická asociace vydala již v roce 1998 prohlášení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s jakoukoliv psychiatrickou léčbou jako je konverzní či reparativní terapie, která vychází z předpokladu, že homosexualita je duševní porucha a na apriori předpokladu, že jedinec má možnost ji změnit

Americká psychiatrická asociace vydala již v roce 1998 prohlášení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s jakoukoliv psychiatrickou léčbou jako je konverzní či reparativní terapie, která vychází z předpokladu, že homosexualita je duševní porucha a na apriori předpokladu, že jedinec má možnost ji změnit

Zdroj: iStock