Za Piráty byl členem Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se zabýval zejména informatikou, majetkem, dopravou a bezpečností.

Za Piráty byl členem Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se zabýval zejména informatikou, majetkem, dopravou a bezpečností.

Zdroj: iStock