Jiřího přitahují spíše zženštilejší typy

Jiřího přitahují spíše zženštilejší typy

Zdroj: Foto: se souhlasem Alexandry Šnaid