Řada výzkumů prokázala, že děti z gay/les rodin prospívají stejně, ne-li lépe než děti vyrůstající v hetero rodinách

Řada výzkumů prokázala, že děti z gay/les rodin prospívají stejně, ne-li lépe než děti vyrůstající v hetero rodinách

Zdroj: iStock