Tolik pozitivních přídavných jmen, která bych při popisu tohoto vozu uvedl, pravděpodobně ani neexistuje

Tolik pozitivních přídavných jmen, která bych při popisu tohoto vozu uvedl, pravděpodobně ani neexistuje

Zdroj: Foto: se souhlasem Juana Calderóna