Prvotina Iva Skopala, Vykořenění

Prvotina Iva Skopala, Vykořenění

Zdroj: Archiv I. Skopala