V Americe poznal klučinu, se kterým chvíli udržoval vztah na dálku, což se mu neosvědčilo. Proto by s budoucím partnerem raději cestoval dohromady

V Americe poznal klučinu, se kterým chvíli udržoval vztah na dálku, což se mu neosvědčilo. Proto by s budoucím partnerem raději cestoval dohromady