Technologie, které stojí za nanovlákennými ochrannými pomůckami, budou vždy finančně nákladnější než technologie používané pro obyčejné ochranné pomůcky.

Technologie, které stojí za nanovlákennými ochrannými pomůckami, budou vždy finančně nákladnější než technologie používané pro obyčejné ochranné pomůcky.

Zdroj: Foto se souhlasem Respilon