Revoluční události na káhirském náměstí Tahrír vedly k velkým nadějím, které bohužel nebyly nikdy naplněny.

Revoluční události na káhirském náměstí Tahrír vedly k velkým nadějím, které bohužel nebyly nikdy naplněny.

Zdroj: istock