6/10
Sestru Angeliku jsme navštívili přímo v mateřinci v areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně

Sestru Angeliku jsme navštívili přímo v mateřinci v areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně

Zdroj: Juan Calderón