Práva všech občanů a občanek EU musí být zaručena, říká strategie.

Práva všech občanů a občanek EU musí být zaručena, říká strategie.

Zdroj: europa.eu