Cílem strategie je mj. zajistit uznávání práv duhových rodin napříč všemi zeměmi EU.

Cílem strategie je mj. zajistit uznávání práv duhových rodin napříč všemi zeměmi EU.

Zdroj: europa.eu