Podíl queer Evropanů, kteří se v práci cítili diskriminováni, za posledních sedm let mírně narostl. I když se situae v jednotlivých zemích liší, EU si jako celek zatím moc dobře v rovnosti na pracovišti nevede.

Podíl queer Evropanů, kteří se v práci cítili diskriminováni, za posledních sedm let mírně narostl. I když se situae v jednotlivých zemích liší, EU si jako celek zatím moc dobře v rovnosti na pracovišti nevede.

Zdroj: istock.com