Sjezd Polské biskupské konference se konal na nejsvětějším místě v Polsku, v klášteře Jasná Hora.

Sjezd Polské biskupské konference se konal na nejsvětějším místě v Polsku, v klášteře Jasná Hora.

Zdroj: istock.com