Ade – v češtině střídá ženský a mužský rod, používá nově vytvořené genderově neutrální zájmeno one

Ade – v češtině střídá ženský a mužský rod, používá nově vytvořené genderově neutrální zájmeno one

Zdroj: fb.me/TakyTrans